Context van het rapport
Op 20 juni 2002 behaalde Randstad als eerste bedrijf in België het ethisch certificaat -Social Accountability 8000′. SA 8000 is de internationale standaard die de ethische oorsprong van producten en diensten garandeert. Deze standaard is gebaseerd op de basisregels van de ILO (International Labour Organization). Verschillende interne en externe audits toonden aan dat Randstad voor zijn activiteiten op het vlak van uitzendarbeid aan deze normen beantwoordt. Het certificaat is geldig tot 31 juli 2005 en is onderworpen aan zesmaandelijkse externe audits.
Daarenboven verkreeg Randstad Belgium op 2 november 2003 het sociaal label van de Belgische overheid. Dit label is een extra bevestiging van het ethisch engagement van het bedrijf.

Het tweede sociaal rapport
Het rapport schetst voor elke norm welke weg werd afgelegd, welke verbeteringen werden aangebracht aan het kernproces. Daar waar mogelijk worden cijferresultaten van de evolutie en statistieken gegeven.
Dit rapport wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Doel is in een sfeer van verbetering en transparantie een dialoog mogelijk te maken tussen alle partijen die betrokken zijn bij de activiteiten van het bedrijf.

Het concrete engagement van Randstad Belgium nv
Een overzicht van de belangrijkste evoluties die gerealiseerd werden in de loop van het jaar 2003 voor de negen normen :
1.wettelijke leeftijd: drie verschillende controles garanderen de wettelijke minimumleeftijd. Op 109.547 mensen aan het werk in 2003, is 5,1 % ouder dan 45 jaar. 62,7 % van de uitzendkrachten zijn jonger dan 25 jaar. Meer dan 23.000 studenten deden een vakantiejob tijdens de zomermaanden.
2.vrijwillige arbeid: nieuwe informatiebrochures en een nieuw fideliseringsprogramma voor de uitzendkrachten, infodatabank voor het vast personeel. Daarenboven werden de brochures vernieuwd en is de permanente opleiding vermeldenswaard.
3.veiligheid en gezondheid: er werden gespecialiseerde opleidingen gegeven aan meer dan 4.200 uitzendkrachten; de frequentiegraad (- 32 % in drie jaar) en de ernstgraad (- 31 % in drie jaar) van de arbeidsongevallen daalden opmerkelijk.
4.sociale dialoog: het personeelsplatform zette haar rol als intermediair tussen personeel en directie voort. Door middel van verkiezingen werd een nieuwe ploeg gekozen. Het evaluatie- en loopbaanontwikkelingssysteem werden verfijnd en hebben momenteel betrekking op 90 % van de medewerkers. Randstad nam deel aan het Europees initiatief Ã?? A Great Place to Work Ã?? en eindigde in België op de 15de plaats.
5.niet-discriminatie: de afdeling CSR (Corporate Social Responsibility) coordineert projecten die als objectief hebben werknemers die moeilijker aan de bak komen te helpen een duurzame job te vinden. In 2003 resulteerden 18 projecten in een tewerkstelling van 760 werknemers.
Ook op het vlak van de gelijkheid van kansen toonden verschillende projecten het engagement van het bedrijf. Verscheidene opleidingen op het vlak van niet-discriminatie, zowel voor het vast personeel als voor de uitzendkrachten, vestigden de aandacht op het belang van wederzijds respect.
6.fysieke en morele integriteit: de integratie van de nieuwe wetgeving met het oog op het verhinderen van morele of sexuele intimidatie werd op alle niveaus van het bedrijf en voor iedereen gerealiseerd.
7.werkuren: er werd een pilootproject gelanceerd op het vlak van flexibiliteit. Doel is de interne en externe flexibiliteitsgraad te meten om vervolgens de dienstverlening af te stemmen op de vragen van de markt.
8.rechten en lonen: een politiek van transparantie wordt toegepast op alle niveaus. De nieuwe dienstverlening, client administration, maakt het mogelijk de klanten beter en sneller te helpen bij de administratieve taken. Er vindt regelmatig een controle van de barema’s voor de uitzendkrachten plaats. Er werden performante tools geïnstalleerd om de efficiëntie te garanderen.
9.transparante monitoring: verschillende communicatiemiddelen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het bedrijf op de voet kan gevolgd worden. Een groot aantal interne en externe audits stellen het bedrijf in staat de gehanteerde werkmethodes continu aan te passen. Het nieuwe departement Global Audit werd met dat doel voor ogen opgericht.

Het rapport : slechts een etappe
Dit tweede rapport is weer een volgende stap in de etappe naar een continue verbetering. Het is een belangrijke tool waarmee de vooruitgang en ontwikkelingen op het vlak van corporate social responsibility op de voet kunnen gevolgd worden. Het rapport is een weergave van de vertaling van de basiswaarden en de acties in dagelijkse resultaten.