De Rabobank kiest met de strategische nota ‘Samen Duurzaam Sterker’ voor focus in haar duurzaamheidsbeleid op weg naar 2020 en legt daarmee de ‘duurzaamheidslat’ opnieuw hoger. De coöperatieve bank zet in op het versnellen van duurzame landbouw en voedselvoorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen. De Rabobank wil de eigen financiële dienstverlening, kennis en netwerken op het gebied van duurzaamheid verbinden met de ambities van klanten. De bank initieert tal van concrete activiteiten, zoals een duurzame ‘klantfoto’ voor bedrijven, om de ambities waar te maken. Duurzaamheid wordt nog nadrukkelijker integraal onderdeel van de dienstverlening binnen en buiten Nederland. 

Berry Marttin, lid raad van bestuur van de Rabobank: Duurzaamheid is essentieel voor het lange termijn succes van bedrijven, van gemeenschappen en van landbouw en voedselvoorziening. Onze klanten maken daarin het verschil. De Rabobank wil een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren van duurzame ontwikkeling. Dat doen we door het financieel ondersteunen, adviseren en verbinden van klanten die een positieve, duurzame impact hebben op de maatschappij en ook op hun eigen winstgevendheid en welvaart. Wij zien deze activiteiten als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening en het past in onze bredere ambitie ‘Banking for Food’ om wereldwijd een betekenisvolle bijdrage te leveren aan oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Voor het realiseren van de ambities van ‘Samen duurzaam sterker’ zet de Rabobank onder meer in op de volgende activiteiten: 

Nieuwe producten en diensten

 • Nieuwe financiële oplossingen voor koplopers op het gebied van duurzame ontwikkeling; duurzame koplopers krijgen voorrang bij financiering en Rabobank verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan koplopers.
 • Nieuwe producten met een directe relatie tussen spaarders en beleggers en innovatieve duurzame bedrijven.
 • In Nederland het financieren en inzetten van kennis en netwerken voor collectieve lokale initiatieven rond ZZP-ers, zorg, wonen en duurzame energie.
 • Ontwikkelen van nieuwe financiële diensten gericht op kwetsbare particuliere klanten binnen en buiten Nederland.
 • Transparantie over het percentage van de financieringen dat tijdelijk niet aan het duurzaamheids-beleid van de bank voldoet, waarom dat zo is, wat hieraan wordt gedaan en hoe het percentage zich ontwikkelt.
 • Nieuwe producten en diensten voor de particuliere klant die zich richten op zowel financieel rendement als op het genereren van positieve maatschappelijke impact. 

Duurzamer door verbinden

 • Actief bijdragen aan ‘Round Tables’ voor het verduurzamen van agrarische waardeketens, waarbij agrariërs, bedrijven en ngo’s een inbreng hebben.
 • Visie geven op kansen voor verduurzaming van de agrarische waardeketens van soja, palmolie, rietsuiker, bosbouw, rundvlees, zuivel, vis, koffie, cacao en biomaterialen. Deze visie delen met klanten en in ‘Round Tables’ om verduurzaming in deze ketens te versnellen.
 • Via themabijeenkomsten, social media en virtuele netwerken een platform bieden aan koplopers en kennisnetwerken en zo kansen voor klanten verzilveren en risico’s in de keten te delen.
 • Klanten informeren over de mogelijkheden en financiële gevolgen van de verduurzaming van de woning, hen verbinden met zakelijke klanten die dit kunnen uitvoeren en een aanbod van financiële producten/diensten die dat mogelijk maken
 • Met de ‘klantfoto’ met klanten in dialoog en adviseren over de mate waarin hun bedrijf qua duurzaamheid voorop of juist achteraan loopt; met deze strategische kennis ondernemers stimuleren hun duurzaamheidsprestaties jaarlijks te verbeteren. 

Actieve dialoog

‘Samen duurzaam sterker’ bouwt voort op wat de Rabobank de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid heeft bereikt. Meer dan voorheen zal de Rabobank met klanten actief de dialoog zoeken over verduurzaming van bedrijfsprocessen en verduurzaming van de werk- en leefomgeving. Bas Ruter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: “Het gesprek met zakelijke klanten over hun ‘klantfoto’ voor duurzaamheid is straks een vast onderdeel van ons klantgesprek en de woningbezitter zullen we informeren over de mogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen. Daarmee wordt duurzaamheid nog meer dan nu integraal onderdeel van onze dienstverlening. Daar zijn we op aanspreekbaar en daarover leggen we verantwoording af. Dit alles gericht op zichtbaar en tastbaar bijdragen aan een duurzamere samenleving.”

Voorbeeldfunctie

Vanzelfsprekend vervult de Rabobank als organisatie zelf ook een voorbeeldfunctie. Om de eigen duurzaamheidsprestaties continu te verbeteren, laat de Rabobank haar inspanningen jaarlijks monitoren door RobecoSAM.