In het maatschappelijk jaarverslag komt naar voren dat de Rabobank Groep streeft naar een hoogwaardig beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is dan ook een belangrijk uitgangspunt van het Strategisch Kader. In 2008 zijn vier kernthema’s gekozen voor doorvertaling van beleid naar de dagelijkse financiële dienstverlening. Het gaat om de verduurzaming van de voedselketen, stimulering van duurzame productiemethoden, bevordering van economische participatie en sociale cohesie.

De Engelstalige versie van het maatschappelijk jaarverslag gaat online in de derde week van juni 2009.