De Rabobank Groep geeft hiermee uitdrukking aan het belang dat zij hecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als uitgangspunt voor haar dienstverlening. De Rabobank zet zich in voor verduurzaming van de waardeketens. Ook in de bedrijfsvoering staat duurzaamheid voorop. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid spant de Rabobank Groep zich in om de sociale cohesie binnen de gemeenschap te bevorderen en om financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.

Ruud Nijs, directeur MVO Rabobank Groep: ‘Door onze financiële en de MVO verantwoordingsinformatie in een verslag samen te brengen onderstrepen we het belang van MVO voor onze kernactiviteiten. MVO is een onlosmakelijk onderdeel van ons handelen.’

Het Jaarbericht is een samenvatting van het Verslag Rabobank Groep 2009, dat op 8 april wordt gepubliceerd. De jaarberichtgeving van de Rabobank is online