Rabobank introduceert samen met de Radboud Universiteit Nijmegen de zogeheten ‘Prestatie Indicator Circulair Ondernemen’. Hiermee proberen de initiatiefnemers meer zicht te krijgen op de circulaire economie in Nederland en de mate waarin bedrijven nu al circulair ondernemen. Ook krijgen ondernemers hiermee meer inzicht in hoe het in hun eigen bedrijf gesteld is met de circulaire bedrijfsvoering.

De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Zo ontstaat een productiesysteem van gesloten kringlopen. Maar de circulaire economie blijkt ook vaak een ontdekkingsreis.

Meer bewijs voor wat circulair werkt

De “Prestatie Indicator Circulair Ondernemen” is een vragenlijst die inzicht geeft in waar bedrijven staan met het toepassen van circulaire aspecten in hun dagelijkse praktijk. Weten ondernemers  wat circulair ondernemen voor hun bedrijf  betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen?

Bedrijven op weg helpen

Bedrijven die de vragenlijst invullen, krijgen ook een indicatie van hoe ‘circulair’ hun bedrijfsvoering is. Richard Piechocki, sustainable business strategist van Rabobank: “De ondernemers krijgen zo inzicht in welke mate ze elementen van circulair ondernemen al in hun bedrijf en businessmodel toepassen, verdeeld over vijf thema’s: strategie, kringlopen, waardecreatie, organisatie en verdienmodel. De uitkomsten van de indicator vormen een goede basis voor een gesprek, waarbij ondernemers in overleg met onze adviseurs kunnen vaststellen waar de kansen liggen en waar verbeteringen mogelijk zijn in hun circulaire businessmodel”.

De ‘Prestatie Indicator Circulair Ondernemen’-vragenlijst is weer een voorbeeld van de werkwijze die Rabobank al enige tijd toepast in haar programma Circular Economy Challenge. Piechocki: “Dit programma biedt regionale ondernemers de mogelijkheid om op basis van een concreet idee een actieplan op te zetten op het gebied van circulair ondernemen, zoals in de Metropool Regio Amsterdam en het Groene Hart. Het gaat om actieplannen voor hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, demontabel productontwerp, efficiëntere productieprocessen of het aanpassen van retoursystemen of het organiseren van samenwerking in de keten.”

Bijdragen aan een circulaire transitie

De circulaire economie is meer dan ‘recycling 3.0’. Het is een volledige transitie van een economie, gericht op een samenleving die binnen de grenzen van de aarde kan functioneren. Dit is uiteindelijk waar Rabobank aan wil bijdragen. Kennis van hoe bedrijven hierin succesvol kunnen zijn, is daarin cruciaal. Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland van Rabobank: “Een circulaire economie is een enorme opgave. Onze economie is vooral nog lineair ingericht, waarbij we nog steeds vooral de financiële transactie bij verkoop meten. Een overgang naar een economie waarbij producenten bijvoorbeeld verantwoordelijk blijven voor de materialen die ze verkopen, waarbij samenwerking in een keten cruciaal is en waarbij waardecreatie om meer gaat dan financiën alleen, is waar we als bank ook aan willen bijdragen.”

De vragenlijst vindt u op https://www.circulairebusinessmodellen.nl

jj

Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegenen Hans Stegeman (Rabobank) het nationaal onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie