De Rabobank Groep wordt in het bestuur van de WBCSD vertegenwoordigd door Hans Smits, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. Andere deelnemers aan de WBCSD zijn onder meer General Motors, Sony, AT&T, Proctor&Gamble, Time Warner, Xerox en Volkswagen. Deelnemers aan de WBCSD delen in werkgroepen de eigen ervaringen, issues en trends op het gebied van duurzaamheid en bekijken, in samenspraak met vertegenwoordigers van onder meer overheden, universiteiten, consumenten- en milieuorganisaties, hoe ondernemingen hier mee kunnen omgaan in hun beleid. De participatie van directievoorzitters van de ondernemingen in de werkgroepen tekent de betrokkenheid van de deelnemers bij de WBCSD.
De Rabobank Groep is bij meer soortgelijke initiatieven betrokken. Zo heeft de bank in 1994 het Handvest van de Internationale Kamer van Koophandel voor een duurzame ontwikkeling getekend. Daarmee heeft zij zich verplicht de milieubelasting door de eigen bedrijfsvoering te beperken. Hierop volgde in 1996 de Meerjarenafspraak voor energie-efficiencyverbetering met het Ministerie van Economische Zaken. Deze is erop gericht het energiegebruik in tien jaar tijd met een kwart te verminderen. In mei 1997 plaatste de Rabobank als eerste grote Nederlandse bank een handtekening onder de United Nations Environment Programme, kortweg de UNEP-verklaring. Door dit te doen heeft ze zich verplicht haar milieubeleid verder te ontwikkelen, dit beleid in haar interne bedrijfsprocessen en dienstverlening te integreren en erover te rapporteren.