In 2050 moeten we met 9 miljard mensen een aarde delen die nu al wordt overvraagd. Als er niets verandert, hebben we tegen die tijd bijna drie planeten nodig om in onze consumptie te voorzien. Rabobank en WNF willen vanuit hun gemeenschappelijk gevoel voor urgentie werken aan oplossingen om binnen de ecologische grenzen van de aarde een groeiende wereldbevolking te voeden, natuurlijke hulpbronnen te beschermen en bij te dragen aan verantwoorde arbeidsomstandigheden.

De samenwerking richt zich in eerste instantie specifiek op de internationale food & agri gerelateerde bedrijven. In de voedsel- en landbouwketens is het zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen belangrijk. WNF en Rabobank zetten projecten op die aantonen dat duurzaam ondernemen daadwerkelijk een (economische) meerwaarde levert voor zowel natuur en lokale bewoners, als bedrijven en financiers die actief zijn in de voedsel- en landbouwketens. Zoals bijvoorbeeld in de sectoren suikerriet, cacao en viskweek. Integraal ketenbeheer, om tot verduurzaming te komen, wordt steeds belangrijker. In de praktijk is bij afzonderlijke bedrijven al aangetoond dat de voetafdruk van landbouwproducten kan worden verkleind. Waterverbruik van suikerriet bijvoorbeeld kan dalen door efficiëntere irrigatie, educatie en training over bewerkingsmethoden. Om goede projecten te selecteren en te toetsen op haalbaarheid detacheert Rabobank een van haar medewerkers bij WNF.

Piet Moerland, bestuursvoorzitter Rabobank Groep: “Het WNF en Rabobank streven beide naar een duurzame leefwereld. Dat hebben we al eerder laten zien in de samenwerking binnen het Dutch Greentech Fund, waarbij we participeren in groene innovatieve bedrijven, en via de klankbordrol die WNF gespeeld heeft bij het opstellen van de food & agribusiness principles van de Rabobank. Dit nieuwe partnerschap tussen een financiële instelling en een NGO, met het doel een voorbeeld te stellen voor andere partijen in een productieketen wat duurzaam ondernemen concreet in de praktijk betekent, is uniek.”

Johan van de Gronden, directeur van het WNF: “Het beschermen van natuurgebieden is anno 2011 volledig verbonden met menselijk gedrag. Onze keuzes, als consument, bepalen de overlevingskansen van bedreigde ecosystemen, die op hun beurt cruciaal zijn voor het leven op aarde. Natuurbescherming werkt daarom alleen door die verbinding te leggen en de hele keten, van grondstof tot bord, te verduurzamen. Daarom is een partner als de Rabobank voor WNF goud waard.”