Rabobank zoekt een opvolger voor het fonds Sustainable Private Equity van dochter Robeco, dat vrijwel ‘vol’ is. ‘De vraag is nu of we bij Robeco nog een fonds van zo’n euro 200 à 300 mln zullen starten’, zegt Heemskerk, ‘of dat we een veel groter fonds creëren van een paar miljard euro.’

Binnen twee tot drie maanden weet de bank wat de omvang zal worden. Op het World Economic Forum, vorige maand in het Zwitserse Davos, merkte de Rabo-topman dat grote institutionele beleggers ‘graag willen meepraten’

wanneer de bank daadwerkelijk zo’n groot fonds opricht.

Ook de Europese Commissie wil de productie van schone, duurzame brandstoffen stimuleren, zo bleek gisteren bij de presentatie van de nieuwe strategie voor biobrandstoffen door Europees landbouwcommissaris Mariann Fischer-Boel. De Commissie wil het verbouwen van onder meer koolzaad en suikerbieten stimuleren. Hieruit worden relatief schone olie en ethanol gewonnen, die gemengd kunnen worden met reguliere brandstof.

Met de nieuwe strategie hoopt de Commissie zowel de broeikasvorming te bestrijden als de afhankelijkheid van Russisch gas.

Het beoogde Rabobank-fonds zal onder meer investeren in bestaande projecten voor zonne-energie in China en India, die een grotere schaal nodig hebben om winstgevend te worden. ‘Voor de beoogde impact zul je toch enkele miljarden nodig hebben’, zegt Bert Heemskerk. Ook de productie van bio-ethanol staat in bijzondere belangstelling bij de bank, die zich toelegt op de agrarische sector.

‘Ons doel is het reduceren van de opwarming van de aarde en het conserveren van fossiele brandstoffen’, aldus de Rabo-topman. ‘Het zou toch te gek zijn als we de aarde in zeven generaties uitputten, terwijl er nog vele duizenden na ons komen.’