Raak Metals Groep, specialist in metaalrecycling, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan verantwoorde inzameling en verwerking van metaalschroot.

Raak Metals is actief als recycler van ferro- en non-ferrometalen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van metaalafval, evenals in de (on-site) demontage en recycling van transformatoren, schakelkasten, gietijzer, grondkabels en aanverwante producten voor bedrijven in de energie- en nutssector. Raak Metals heeft vestigingen in Tilburg, Breda, Elst, Roosendaal en Best.

De recycling van deze secundaire materialen kan de vraag naar en winning van primaire grondstoffen verminderen, waardoor de druk op mijnen afneemt. Tegelijkertijd is bekend dat een groot deel van het Europese metaalschroot wordt geëxporteerd naar landen buiten Europa. In deze landen bestaan risico’s op schendingen van mensenrechten en milieunormen. Ook bij de recycling van metalen is dus nog verbetering mogelijk in de internationale keten.

Raak Metals werkt aan een efficiënte en verantwoorde inzameling en verwerking van metaalschroot en wil een voortrekkersrol nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf heeft daarom besloten zich aan te sluiten bij het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector. Door deelname aan het convenant committeert Raak Metals zich aan de verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor haar ketens en eventuele risico’s te identificeren en aan te pakken.

Will van Aerle, CFO Raak Metals Groep: “Nederland kan haar internationale positie gebruiken om het verschil te maken en te zorgen dat meer metaalafval wordt hergebruikt voor de fabricage van nieuwe producten. Door deelname aan het convenant willen wij ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Daarnaast zetten wij onze jarenlange ervaring en ons internationale netwerk in om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant.”

De deelnemende partijen verwelkomen Raak Metals Groep bij het convenant en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.