Voedselmerken hebben vanaf heden de mogelijkheid om via Questionmark te communiceren over hun productspecifieke inspanningen op duurzaamheid. Met de publicatie van de eerste resultaten rondt de stichting een pilotprogramma af waaraan een dertiental koplopende producenten deelnemen. Marianne van Keep, duurzaamheidsmanager van Verstegen, is trots op de extra duurzaamheidsinformatie die Questionmark de consument biedt: ‘Om ervoor te zorgen dat wij weten wat we verkopen en dat de consument weet wat hij eet, willen we de keten “van boer tot bord” zo transparant mogelijk maken. Questionmark maakt het mogelijk om hierover te communiceren naar de consument.’ Naast de onafhankelijke productinformatie van 64.000 voedselproducten over de voedingswaarden, ingrediënten en keurmerken geeft Questionmark voedselproducenten vanaf heden de kans om transparant te zijn over de meest relevante kwesties in hun keten.

Beyond certification

Gezondheid en duurzaamheid worden steeds belangrijkere factoren om je als voedselmerk op te onderscheiden. Voor de meeste merken is het echter lastig om hun inspanningen rond verduurzaming voor de consument zichtbaar te maken. Op de verpakking is hier weinig ruimte voor en keurmerken zijn vaak niet voldoende onderscheidend. Henk Scheele, directeur van Hoeksche Chips over deelname aan het Questionmark het pilotprogramma: “Hoeksche Hoeve is altijd al gedreven door het belang van een duurzame productie. Wij willen dit delen met de kritische consument die meer wil weten van het product dat zij kopen. Via Questionmark is duidelijk op welke vlakken wij ons inspannen voor onze omgeving.”

Zonder transparantie geen duurzaamheid

‘Duurzaam bestaat eigenlijk niet. Wel is er sprake van ver-duurzaming; een proces zonder concreet eindpunt. Daarom is iedere verbetering in de keten er één die beloond moet worden. Het vergt moed van bedrijven om consumenten via een onafhankelijk kanaal inzicht te geven in de stappen die zij zetten om hun keten te verduurzamen.’ aldus Charlotte Linnebank, directeur van Questionmark. Volgens Michaël Wilde, manager duurzaamheid en communicatie van Eosta bestaat er geen duurzaamheid zonder transparantie, “De consument heeft het recht om te weten wat er allemaal achter zijn of haar aankoop zit.’

Nieuwe standaard in communiceren over duurzaamheid

Sinds 2017 werkt Questionmark met The Sustainability Consortium en ondersteund door het ministerie van LNV aan een programma dat voedselmerken de kans geeft om vollediger te communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen. ‘Na twee jaar ontwikkelen zijn de eerste resultaten een feit. Een belangrijke eerste stap naar volledige en onafhankelijke duurzaamheidsinformatie voor consumenten.’ aldus Linnebank. Met de publicatie van de eerste pagina’s krijgt het Questionmark-programma nu echt vorm. Met dank aan dertien koplopers plaveit Questionmark de weg voor een nieuwe standaard in transparantie en duurzaamheid.

Deelnemende merken

Verstegen, Arla, FrieslandCampina, Eosta, The Greenery, Thai Union, Hoeksche Chips, Oliehoorn, On-Off Spices, Beemster Kaas, Nespresso, Inproba en de Kleinste Soepfabriek zijn de eerste producenten die zich achter het Questionmark-initiatief scharen. Het succes van het initiatief wordt groter naarmate meer bedrijven deelnemen. Ieder bedrijf nodigt Questionmark van harte uit voor een nadere kennismaking.

The Sustainability Consortium

The Sustainability Consortium (TSC), in Europa vertegenwoordigd door Universiteit Wageningen, heeft van iedere productgroep de belangrijkste risicogebieden voor duurzaamheid bepaald. Zo is bij koffie het risico op kinderarbeid een belangrijk aandachtspunt, terwijl bij avocado’s het beperken van watergebruik heel urgent is. Elk product kent zijn eigen risico’s, die vertaald zijn naar productgroep-specifieke vragenlijsten. Zo wordt een producent of merk zich bewust van de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s in de keten en kan er per risico aangeven welke inspanningen geleverd worden. Ook biedt de methodiek de mogelijkheid om merken onderling te vergelijken omdat er gerapporteerd wordt op dezelfde variabelen. De TSC-methode wordt in de Verenigde Staten al door toonaangevende bedrijven gebruikt.

Lancering

De komende maanden wil Questionmark zoveel mogelijk geïnteresseerde voedselproducenten betrekken bij de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsprogramma en het aantal merken dat kan worden opgezocht voortdurend uitbreiden. In het derde kwartaal van 2019 zal deze nieuwe bron van consumenteninformatie definitief worden gepresenteerd aan een groter publiek.

Meer informatie