Het 60 pagina’s dikke rapport, “TOTAL Totalitair – TOTAL pompt geld in Burmese dictatuur,” bevat gedetailleerde omschrijvingen van de economische, sociale en milieugevolgen van TOTAL’s investeringen in Burma. Ook staan er getuigenverklaringen in van slachtoffers van mensenrechtenschendingen die direct gerelateerd zijn aan de aanleg en het onderhoud van TOTAL’s Yadana gaspijpleiding. TOTAL is verreweg de grootste Europese investeerder in Burma.

Vandaag vinden protesten tegen TOTAL plaats in diverse landen. Onlangs is in 18 landen een campagne opgestart tegen TOTAL. Nobelprijswinnares en oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft TOTAL er eerder van beschuldigd de voornaamste steunpilaar van het Burmese regime te zijn.

Rapport bestellen:
U kunt het rapport (hardcopy met foto’s, kaarten etc en/of elektronische tekstversie per e-mail) kostenloos bestellen bij het BCN: per e-mail (bcn@xs4all.nl) of telefonisch (020-6716952).