Wat kunt jij als professional doen om uw circulair initiatief naar een volgende fase te brengen? Ken je de markttransitiefasen, die je de juiste interventies? Heb jij of heeft je team dan de juiste vaardigheden om het te organiseren? Om hiermee te oefenen heeft de Sustainability University een handleiding met een CE-transitiemanagementraamwerk ontwikkeld. Deze handleiding is gebaseerd op recent onderzoek van de Sustainability University, in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit, Universiteit van Amsterdam en TheRockGroup, met de ondersteuning van de Goldschmeding Foundation. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederland de meeste CE-initiatieven zich nog in de vroege fasen van markttransitie bevinden. Een cruciale rol hierin hebben professionals die in een bedrijf werken aan CE-initiatieven.

In de eerste hoofdstukken van de handleiding wordt in zes stappen uitgelegd hoe een CE-initiatief verder kan worden ontwikkeld door gebruik te maken van het zogenaamde CE-transitieraamwerk. Dit raamwerk bouwt voort op het transitiemodel van Simons en Nijhof (2020), zie figuur 1, en eerder onderzoek van de Sustainability University. Daarna volgt een hoofdstuk waarin meer wordt uitgelegd over de rollen en competenties die in het raamwerk worden gebruikt.

Figuur 1: marktransitiemodel Simons en Nijhof (2020)

Is deze gids relevant voor jou?

Deze handleiding “Hoe breng je een circulair idee naar de (markt)volwassenheid?” is geschreven voor alle (toekomstige) professionals in bestaande bedrijven of organisaties die willen bijdragen aan een versnelde transitie naar de circulaire economie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn Carola Wijdogen, directeur Sustainability University, en Rosanne Alderliefste, consultant bij TheRockGroup, met een groep professionals aan de slag gegaan. Aan de hand van de handleiding hebben de professionals inzichten gekregen in de transitiefase van hun circulaire inititief, waarom dit überhaupt belangrijk is en welke vaardigheden en interventies zij nodig hebben om hun idee verder te brengen. Take-aways uit deze workshop vind je hier.