De provincie Noord-Holland wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Deze wens uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ werd onlangs in Gedeputeerde Staten omgezet in 4 maatregelen: energieneutrale provinciegebouwen, een emissieloos wagenpark, minimale voedselverspilling en maximale recycling.

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ en ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Vanuit deze benadering wil Noord-Holland inwoners inspireren om duurzaamheid te omarmen. Met de volgende 4 concrete maatregelen verduurzaamt de provincie de komende jaren ook haar eigen bedrijfsvoering:

  1. Alle provinciale panden worden energieneutraal (2028).
  2. De provincie realiseert een volledig emissieloos wagenpark (2027).
  3. Voedselverspilling binnen de catering wordt geminimaliseerd. De provincie helpt medewerkers gezonde keuzes te maken en het gebruik van dierlijke eiwitten te verlagen.
  4. De provincie beperkt restafval en zorgt voor maximale recycling door afval zo goed mogelijk te scheiden.

2030: zelf energie opwekken

Met dit plan nemen we de verantwoordelijkheid voor onze eigen voetafdruk als organisatie”, aldus gedeputeerde Zita Pels. De provincie werkt al langer aan een duurzame bedrijfsvoering. Het doel is onder meer om in 2030 af te zijn van fossiele brandstoffen. De provincie wil dan zelf energie opwekken.

Circulair Noord-Holland

Daarnaast onderneemt en ondersteunt de provincie veel activiteiten rond duurzaamheid en circulariteit. Doelen: een circulair Noord-Holland in 2050 en 50% vermindering van grondstoffenvernietiging in 2030. Zo kijkt de provincie onder meer naar haar rol als eigenaar en opdrachtgever van (water)wegen en bruggen.

Onder het motto ‘gewoon doen!’ hadden maatregelen om de duurzaamheid te verbeteren al een vaste plek in infrastructuurprojecten. Een goed voorbeeld is de vernieuwde Cruquiusbrug naar Heemstede. Deze wordt energieneutraal, circulair en onderhoudsarm gebouwd. Circulariteit komt ook terug in het duurzame strooizout van de provincie. Dit sap wordt gemaakt van bermgras dat langs provinciale wegen groeit (Grass2Grit).