In 2006 heeft de provincie een aantal bedrijven gevraagd een beeld te geven over de wijze waarop duurzaam wordt ondernomen. De provincie Gelderland wil weten wat de stand van zaken in 2009 is.

Medewerking
Er zijn dit jaar twee activiteiteiten waarvoor opnieuw medewerking wordt gevraagd:

Het invullen van een enquête. Adviesbureau DHV kreeg opdracht een herhaling van de nulmeting uit 2006 uit te voeren. De link vindt u aan de rechter bovenkant. Invullen kost niet veel tijd. Uiteraard wordt vertrouwelijk met de inbreng omgegaan.

Bureau Tabula Rasa kreeg de opdracht om met een advies te komen wat de meest effectieve interventies op het gebied van communicatie zijn om tot een duurzamer midden- en kleinbedrijf te komen. Het bureau selecteert hiertoe een aantal bedrijven voor een interview.