Fortis dient druk op Total uit te oefenen opdat Total zich terug trekt uit Burma en belooft er geen nieuwe investeringen te doen. In België zullen actievoerders van Netwerk Vlaanderen op de aandeelhoudersvergadering Fortis oproepen diens beleid te herzien. In Nederland zal het Burma Centrum de aandeelhouders oproepen druk uit te oefenen op Total. Total is verantwoordelijk voor ontstellend veel ellende in Burma, ondanks de pr-praatjes van het bedrijf. Deze ellende duurt voort tot op de dag van vandaag, maar Fortis weigert tot op heden Total onder druk te zetten.

Burma wordt geregeerd door één van de meest extreme militaire dictaturen in de wereld. Op grote schaal worden er de mensenrechten geschonden, onder meer in het pijpleidinggebied van Total. Ook in het afgelopen jaar nog hebben diverse mensenrechtenorganisaties gerapporteerd over mensenrechtenschendingen in het Yadana-pijpleidinggebied (waar Total economisch actief is).

De oproep aan Total om zich terug te trekken uit Burma en er onder de huidige extreme omstandigheden geen nieuw contracten te sluiten wordt alleen al in Nederland gesteund door zo’n 20 maatschappelijke organisaties, vakbonden en politieke partijen (waaronder PvdA, GroenLinks en SP). Het Burma Centrum heeft in 2005 een uitgebreid rapport gepubliceerd over de keerzijdes van Total’s investeringen in Burma; dit is gratis bij het BCN op te vragen.

Een jaar geleden is een wereldwijde campagne tegen Total opgestart. In zeker 25 landen in vier continenten hebben demonstraties plaatsgevonden.
De campagne tegen Total én diens financiers gaat door totdat Total zich terugtrekt uit Burma en aangeeft er geen nieuwe contracten meer te zullen tekenen.