Met de afronding van het vierjarige programma Het Nieuwe Rijden sluit het Instituut voor Duurzame Mobiliteit met succes Het Nieuwe Rijden programma af waarin door 20 CO2-reducerende duurzame initiatieven in totaal circa 1,5 Megaton minder CO2 in het Nederlandse verkeer is uitgestoten.

Op 2 september 2010 kreeg het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (destijds nog Ministerie van Verkeer en Waterstaat) om het Het Nieuwe Rijden (HNR)-programma uit te voeren in de periode 2010 tot en met 2014.

Het HNR-programma had als doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag om daarmee de uitstoot van C02 in Nederland met minimaal één miljoen ton (structureel) te reduceren.

“Om het doel te realiseren heeft IvDM 20 C02-besparende projecten en initiatieven uit de markt geacquireerd en ondersteund in de vorm van co-financiering”, aldus Albert Lusseveld, programma manager van Het Nieuwe Rijden. “Denk aan hele concrete middelen om rijgedrag te verduurzamen zoals innovatieve e-learnings en praktijkopleidingen, brandstofbesparingsprogramma’s, inzet van serious games en apps. Alles gericht op de bestuurder van voertuigen om Het Nieuwe Rijden te stimuleren”. 

Reductiedoel HNR-programma bereikt

Ieder project droeg bij aan het reduceren van CO2 –uitstoot in het Nederlandse verkeer door bewustwording over Het Nieuwe Rijden te vergroten en bestuurders van voertuigen aan te zetten tot Het Nieuwe Rijden. Op basis van de uitgevoerde projectactiviteiten en bereikte resultaten, heeft het HNR-programma een verondersteld CO2-reductie-effect weten te bereiken van circa 1,5Mton, waarvan het grootste deel in 2013 en 2014 gerealiseerd is. Hiermee is de reductiedoelstelling behaald. Een overzicht van de CO2-reducerende projecten vindt u op www.hetnieuwerijden.nl

Langetermijn effect

Jos van den Broek, manager IvDM: ik ben trots op wat er bereikt is: binnen budget, binnen de gestelde termijn en 50% meer CO2-reductie dan beoogd! Daarmee geeft  IvDM concreet invulling aan haar taak om duurzame mobiliteit in de automotive en logistiek te stimuleren. En dit is nog maar het begin: van de 20 projecten worden 18 projecten gecontinueerd waarvan het merendeel tot en met 2018 of zelfs verder. De verwachte CO2-reductie dat onze projectpartners de komende jaren verwachten te behalen is ongeveer 0,7 Mton per jaar, tot 2018 uitkomend op een totaal van circa 2,8 Mton. Dus hoewel het subsidieprogramma stopt zal Het Nieuwe Rijden gedragsverandering blijvend beïnvloeden.

In het ‘SER-Energieakkoord voor duurzame groei’ is bovendien afgesproken dat de marktpartijen (waaronder RAI Vereniging, BOVAG, ANWB en VNA) komen met een voorstel voor een verdere follow-up van Het Nieuwe Rijden. Deze plannen worden in april 2015 verwacht.