Schiphol doet samen met KLM Equipment Services een proef met nieuw elektrisch grondmateriaal voor de afhandeling van grote typen vliegtuigen, ook wel widebody vliegtuigen. Hiermee wordt de bestaande variant voor kleinere vliegtuigen doorontwikkeld. Het speciale grondmateriaal vervangt een diesel aangedreven variant en zorgt ervoor dat vliegtuigen stroom krijgen als ze stilstaan. Onderzocht wordt of het nieuwe elektrische grondmateriaal technisch dezelfde kwaliteit heeft als de huidige dieselaggregaten en of het inpasbaar is voor gebruik op de luchthaven.

Oscar Maan, innovatie manager assets bij Royal Schiphol Group legt uit: “Een vliegtuig heeft stroom nodig als het stilstaat aan de gate of op het platform, om alle systemen aan boord draaiende te houden. Daar werden speciale dieselaggregaten voor gebruikt. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot omlaag te brengen, zijn we daar al langer verandering in aan het brengen. Zo hebben inmiddels 73 van de 128 gates op Schiphol een vaste stroomkast voor het vliegtuig. Ons doel is om alle gates hiervan te voorzien.”

Hij vervolgt: “Omdat nog niet overal op de luchthaven vaste stroomkasten staan en bijvoorbeeld vrachtvliegtuigen niet aan de gate staan, heeft Schiphol samen met ITW een elektrisch en mobiel aggregaat ontwikkeld. We noemen dat ook wel een elektrische ground power unit (E-GPU).”

Verminderen uitstoot

Met het gebruik van de E-GPU verdwijnt de uitstoot van CO2, (ultra)fijnstof en stikstof, vergeleken met de dieselvariant. Op Schiphol zijn momenteel 7 elektrische ground power units in gebruik. Ze worden ingezet op de D-pier en zijn geschikt voor het kleinere vliegtuigtype, de narrowbody toestellen. Voor grotere vliegtuigen is meer vermogen nodig dan de bestaande E-GPU’s leveren.

Op Schiphol wordt in zes maanden tijd drie exemplaren met een dubbele stroomcapaciteit getest. De proef met drie widebody E-GPU’s wordt in eerste instantie uitgevoerd op vrachttoestellen en vervolgens op passagierstoestellen. Op basis van de ervaringen en verzamelde data uit de proef kunnen conclusies getrokken worden over inzetbaarheid en uitrol op Schiphol.

Royal Schiphol Group wil de meest duurzame luchthavens exploiteren en heeft de ambitie om in 2030 een uitstootvrije grondoperatie te hebben op haar Nederlandse luchthavens.