KWS heeft afgelopen maand voor het eerst het geluidsreducerende duurzame asfaltmengsel KonwéCity 5 Circulair toegepast als deklaag op een proefvak in Vianen. Dit is het eerste geluidsreducerende mengsel van KWS dat voor 50% uit gerecycled asfalt bestaat, wat een CO₂-besparing van 33,5% oplevert. Een primeur voor de gemeente Vijfheerenlanden waar Vianen onderdeel van uitmaakt én voor KWS, het hoofdkantoor van de wegenbouwer bevindt zich namelijk op hetzelfde bedrijventerrein. Gisteren opende wethouder Christa Hendriksen en directeur van de Utrechtse vestiging van KWS Theo te Beest het project ‘revitalisering bedrijventerrein De Hagen’ waar het proefvak onderdeel van is.

Op de Hagenweg paste KWS (een Koninklijke VolkerWessels onderneming) voor het eerst het door hen zelf ontwikkelde asfaltmengsel ‘KonwéCity 5 Circulair’ toe. KonwéCity 5 Circulair is een variant op KonwéCity 5 dat al sinds 2013 wordt toegepast. KonwéCity 5 staat bekend om de bijzondere geluidsreducerende eigenschappen (tot 4,2 dB(A) bij 50 km/h) en de lagere rolweerstand, dat brandstofverbruik en daarmee CO₂-uitstoot van voertuigen vermindert. Beide eigenschappen dragen in dichtbevolkte gebieden bij aan de leefbaarheid van de omgeving.

33,5% minder CO₂-uitstoot en horizontaal recyclen

De KonwéCity 5 Circulair-variant in Vianen heeft dezelfde eigenschappen als KonwéCity 5 en bestaat daarbij nu voor het eerst voor 50% uit gerecycled asfalt. Dit betekent een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen. Vergeleken met de KonwéCity 5 levert de KonwéCity 5 Circulair daarbij ook 33,5% CO₂-besparing op (van de winning van de grondstoffen tot en met de productie in de asfaltcentrale). Door ‘horizontaal te recyclen’ wordt freesmateriaal van oude geluidsreducerende deklagen hergebruikt in de nieuwe KonwéCity 5 Circulair deklaag, zo ook die op de Hagenweg in Vianen. Het proefvak bestaat uit twee delen van in totaal ongeveer 500 meter.

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het gebruik van 50% gerecycled asfalt geen invloed heeft op de kwaliteit van het wegdek. Het nieuwe asfaltmengsel wordt op basis van dit onderzoek ook geschikt geacht voor locaties met zwaar verkeer, zoals het bedrijventerrein De Hagen. Met de eerste toepassing van KonwéCity 5 Circulair zetten de gemeente Vijfheerenlanden en KWS samen een stap in de verduurzaming van de GWW-sector in Nederland. De ontwikkeling van duurzame producten is nodig. Dit asfaltmengsel geeft invulling aan de wens van opdrachtgevers dat asfalt dat langer mee gaat, betere milieuprestaties heeft en stiller is. KonwéCity 5 Circulair gaat de sector helpen om duurzaamheid aantoonbaar te maken in aanbestedingen en om de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen.

“We zijn als KWS blij met een opdrachtgever die het samen met ons aandurft om onze innovaties in de praktijk te testen. Zodoende werken wij toe naar het realiseren van onze duurzame ambitie: 100% circulaire infrastructuur in 2040”, aldus Theo te Beest, directeur KWS Infra Utrecht.