BAM Infra Nederland gebruikt met ingang van heden primair lage temperatuurasfalt LEAB op haar projecten. BAM geeft hiermee een impuls aan de ontwikkeling en toepassing van dit duurzame asfalt. De productie van LEAB kost minder energie dan die van traditioneel asfalt, omdat het geproduceerd wordt bij een temperatuur van 110 in plaats van 165 graden Celsius. Dit leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met dertig procent.

Sneller verduurzamen van asfaltproductie

Bij de productie van asfalt is veel energie nodig. De branchevereniging Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat hebben het voornemen om in 2025 alle gangbare asfaltmengsels op lage temperatuur uit te vragen en te produceren. Met als doel het terugdringen van het gasverbruik bij de productie van asfalt en het verminderen van de CO2-uitstoot.  BAM ziet mogelijkheden om dit nu al te doen door LEAB, Laag Energie Asfalt Beton, primair aan te bieden en toe te passen op haar projecten.

Voordelen LEAB

BAM heeft LEAB zelf ontwikkeld en kan dit asfalt toepassen op alle wegen en fietspaden in zowel de dek-, tussen- en onderlagen. De eigenschappen van LEAB zijn gelijkwaardig aan die van traditioneel geproduceerd asfalt. Na verwerking en verdichting is het niet te onderscheiden van heet geproduceerd asfalt. Voor het gebruik in deklagen is LEAB zelfs nog beter, omdat het verouderingsproces van asfalt door de lagere temperatuur wordt uitgesteld. Nog een voordeel: het asfalt is eerder afgekoeld, waardoor een asfaltlaag eerder kan worden voltooid en een weg kan worden opengesteld.

Provincie Noord-Brabant, voor het vierde jaar uitgeroepen tot meest duurzame aanbesteder, over LEAB: “Wij geven vrijheid aan onze aannemers door het stellen van functionele verhardingseisen. Hierdoor is het voor de aannemer mogelijk om bijvoorbeeld LEAB toe te passen in het werk. Hiermee is enerzijds een financieel voordeel te behalen en anderzijds een aanzienlijke energiereductie (CO2/stikstof). Kwaliteit/levensduur van de verharding staat voorop. Vooral bij ongunstige weersomstandigheden is soms maatwerk nodig in bijvoorbeeld de asfalttemperatuur en/of de planning. Probeer hiervoor ruimte te geven in het contract/bestek. Inmiddels heeft BAM zelfs LEAB succesvol toegepast in de SMA deklagen.”

Ruime ervaring opgedaan

In 1999 is BAM gaan experimenteren met LEAB. Allereerst met de onder- en tussenlagen. Toen zij dat onder controle had, is ze gestart met deklagen. In de afgelopen jaren heeft zij de kwaliteit van het LEAB steeds verder verbeterd. BAM is nu op het punt beland dat alle lage temperatuur asfaltmengsels gelijkwaardig zijn aan de hoge temperatuur mengsels en kan daardoor dezelfde kwaliteit garanderen. Het asfaltkwaliteitsloket CROW heeft in 2020 het TRL 9 certificaat afgeven voor de LEAB-techniek, waarmee het is getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Inmiddels heeft BAM meer dan een miljoen ton LEAB aangebracht binnen haar projecten.

Optimalisatie en uitbreiding beschikbare mengsels

De afgelopen jaren heeft BAM samen met AsfaltNu en partners succesvol gewerkt aan de optimalisatie en uitbreiding van het aantal beschikbare duurzame asfaltmengsels. Slechts in een zeer beperkt aantal situaties is BAM nog genoodzaakt om terug te vallen op de afname en verwerking van heet asfalt. BAM verwacht overigens dat de productie van LEAB een impuls krijgt door haar stap, waardoor deze situatie zich in de nabije toekomst niet meer voordoet.

Passend bij duurzaamheidsambities

Duurzaamheid is naast digitalisering en industrialisatie één van de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. BAM wil een leidende rol spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst. Dit doet BAM samen met partners en opdrachtgevers om niet alleen haar eigen werk, maar de hele keten te verduurzamen. BAM Infra Nederland wil samen bouwen aan een mooier Nederland. Naast de impuls die zij nu geeft aan het toepassen van lage temperatuurasfalt, werkt zij actief aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame toepassingen voor wegverharding. Zo heeft ze onlangs voor het eerst in-situ koude recycling toegepast in een proefvak, waarbij van de bestaande asfaltverharding op het werk een nieuwe verhardingslaag is gemaakt.

Historie LEAB

2005   Eerste succesvolle productie van LEAB bij asfaltcentrale ZNAC in Breda.
2014   Volledige validatie (toelating) van LEAB voor onder- en tussenlagen door
           Rijkswaterstaat.
2019   Toepassing LEAB SMA 8G+ mengsels voor provincie Gelderland.
2020   Volledige validatie (TRL 9) van de LEAB-techniek door het Asfalt Kwaliteits Loket
           (CROW).
2020    Volledige validatie (TRL 9) van LEAB-Surf door Rijkswaterstaat.
2021    Toepassing LEAB 16 surf op de A7 (Afsluitdijk) voor Rijkswaterstaat.
2022    Volledige validatie (TRL 9) van LEAB-DZOAB 16 door Rijkswaterstaat.
2022    Toepassing LEAB SMA 8G+ mengsels voor de provincie Noord-Brabant.