Jury
Een deskundige, onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Pieter Winsemius beoordeelt de inzendingen. De vijf beste inzendingen krijgen in elk geval een plaats in de publicatie ‘Grensverleggend ondernemen’ en in het blad ‘Berichten Buitenland’.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 26 juni 2003 en wordt gekoppeld aan een conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal perspectief. Daarin geven praktijkmensen en deskundigen hun visie op grensverleggend ondernemen. Tijdens de prijsuitreiking mogen de genomineerden hun voorstel presenteren aan het publiek. Er worden twee winnaars aangewezen. Eén door de jury en één door het aanwezige publiek.

Aanmelding
Voorstellen kunnen via een aanmeldingsformulier worden ingediend.
Dit dient vóór 10 februari 2003 in het bezit te zijn van het Ministerie van LNV;
het uitgewerkte voorstel moet vóór 17 maart 2003 ingediend zijn.
Het aanmeldingsformulier kunt u indienen via de mail g.g.r.blom@ih.agro.nl of via de fax 070-3786123 t.a.v. mevrouw Blom, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Industrie & Handel.