Een paar voorbeelden uit “Mythen van de landbouw, Feiten tegenover vooroordelen en misvattingen, Argumenten voor biologische landbouw”.

“Mensen lijden honger, omdat er wereldwijd niet genoeg te eten is. Daarom hebben we meer kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie nodig”.

Als je echter het beschikbare voedsel verdeelt over het aantal wereldburgers staat per persoon dagelijks ter beschikking: meer dan een kilo graan en peulvruchten, ongeveer een pond vlees, melk en eieren en ongeveer een pond groenten en fruit. Circa 80% van alle ondervoede kinderen woont in landen die voedseloverschotten produceren. Mensen lijden dus honger omdat ze arm zijn, niet omdat er te weinig voedsel is.

“De biologische landbouw kan niet voldoende produceren”

De Europese productie zou inderdaad dalen als alle landbouw ecologisch zou zijn. Die daling komt echter ongeveer overeen met de omvang van de landbouwoverschotten, die nu – met aanzienlijke subsidies uit belastinggelden – geproduceerd en ten dele ook weer vernietigd worden.

Het boekje “Mythen van de landbouw” is een vertaling van een uitgave van de Duitse organisatie voor biologische landbouw (Stiftung Ökologie und Landbau), geschreven door Manuel Schneider. Het kost 10 gulden en is te bestellen bij het Platform Biologica tel : 030-2339970, e-mail: info@platformbiologica.nl