PlanNed publiceert onderzoek naar kansen en belemmeringen op het gebied van duurzaamheid voor het MKB

Bron
PlanNed

Al tijdens de eerste golf van de corona pandemie klonk er een sterke roep om een groen en duurzaam herstel. Kabinet en bedrijfsleven zouden de handen ineen moeten slaan om Nederland met slimme en groene investeringen uit de crisis te helpen. Om te kunnen beantwoorden of er kansen voor het MKB zijn, vroeg PlanNed een aantal brancheorganisaties en Detailhandel Nederland naar de kansen en belemmeringen van de duurzaamheid en de Sustainable Development Goals voor het MKB. Diverse branchevertegenwoordigers en hun ondernemende leden gaven een aantal interessante inzichten en schetsten (onbedoeld) een belangrijke rol voor brancheorganisaties. Het onderzoeksrapport is nu gepubliceerd en bevat diverse interessante conclusies. 

Highlights van het onderzoek

Kansen en belemmeringen
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een lijn te ontdekken is onder MKB-ondernemers op het gebied van kansen en belemmeringen. Ondernemers herkennen de groeiende behoefte naar milieubewuste producten en diensten, zowel business-to-business als business-to-consumer. Ook zien ze dat samenwerking met zowel opdrachtgevers als binnen sectoren kansrijk is. De SDGs staan zeker op de agenda, maar de toepasbaarheid binnen eigen organisaties is vaak nog lastig. Ondernemers voelen vaak belemmeringen op het gebied van financiële risico’s, zoals bijvoorbeeld het doen van duurzame investeringen, dit terwijl ze rapporteren dat dergelijke investeringen een positief resultaat kunnen hebben. De kans die ze zien op het gebied van samenwerken met opdrachtgevers wordt in de praktijk vaak belemmerd door een nog altijd overheersende prijsmotivatie bij opdrachtgevers. Free-riders die niet mee doen aan duurzame sector initiatieven worden nog te vaak beloond, waardoor MKB-ers soms noodgedwongen afzien van duurzame kostenverhogende initiatieven.

De rol voor brancheorganisaties in het wegnemen van belemmeringen op duurzaamheid
Kijkend naar de belemmeringen concludeert PlanNed dat deze veelal een collectief karakter hebben die op brancheniveau kunnen worden weggenomen. In haar onderzoek zoomt zij dan ook in op drie thema’s waarin de brancheorganisatie een rol kan spelen: financiële infrastructuur en kennisuitwisseling, regelgeving en sectorale duurzaamheidseisen en samenwerking. Middels haar vier V’s-model biedt PlanNed een handvat voor branches om een katalysator voor duurzaamheid te worden.

Lees meer over dit onderzoek op: www.planned.nu/onderzoek

Share Button