Plan Nederland werkt graag samen met het bedrijfsleven. “Bedrijven hebben een rol te spelen in kindgerichte armoedebestrijding”, aldus Wilma Roozenboom, manager Corporate Partnerships bij Plan Nederland. “In samenwerking met het bedrijfsleven bereik je meer dan als ontwikkelingsorganisatie alleen.” Plan Nederland stimuleert en faciliteert daarom de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en zoekt actief naar partnerschappen.

Maatwerk
Plan Nederland gelooft in een open dialoog, waarin de mogelijkheden worden onderzocht om samen met het bedrijfsleven de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan Nederland levert maatwerk. Ideeën en verzoeken van Plan-kantoren in ontwikkelingslanden worden gekoppeld aan de wensen van Nederlandse bedrijven. De uitkomst kan variëren van de inzet van expertise in Vietnam, tot gezamenlijke marketing in Nederland of een gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor kinderrechten wereldwijd.

Ruud Lubbers
Het seminar ‘Ondernemers tegen Armoede’, dat Plan Nederland op donderdag 19 oktober organiseert, wordt geopend door Ruud Lubbers. Daarna zullen vertegenwoordigers van een aantal ondernemingen en organisaties vertellen over hun ervaringen.

Zo presenteert het bedrijf voestalpine Polynorm het medewerkersprogramma in het kader van de wederopbouw na de tsunami in Sri Lanka. De stichting Aqua for All belicht de inzet van kennis en expertise van Royal Haskoning, ten behoeve van waterprojecten in Peru en Tanzania, en de ABN AMRO Foundation vertelt over een project voor jonge ondernemers in Vietnam, waarbij de medewerkers van de ABN Amro vestiging ter plaatse een belangrijke rol spelen.

De door Sara Lee gefinancierde DE Foundation deelt de ervaringen met de projecten in de oorspronglanden van koffie, die koffieboeren in staat stellen toegang te krijgen tot de wereldkoffiemarkt.

In het tweede deel van het programma worden de seminardeelnemers uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar de mogelijke rol van de eigen onderneming in armoedebestrijding, aan de hand van een aantal praktijkcases uit ontwikkelingslanden.

———————————————– Einde bericht —————————————————

Plan Nederland (www.plannederland.nl)

Plan werkt voor kinderen.
Plan Nederland is lid van Plan International, een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 46 programmalanden. Kindsponsoring vormt de basis van de organisatie.Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Seminar ‘Ondernemers tegen armoede’
Wanneer: 19 Oktober 2006
Waar: Cobra Museum, Sandbergplein 1 te Amstelveen
zie ook: http://www.cobra-museum.nl/nl/adres.html
Programma:
13.30 Opening door Paul M. Lem, Algemeen Directeur Plan Nederland
13.40 Inleiding door Ruud Lubbers
14.00 Presentatie praktijkcase van de ABN AMRO Foundation door Manfred van Veghel, Programme Manager.
14.15 Presentatie praktijkcase van voestalpine Polynorm door Wim Spierings,CEO.
14.30 Presentatie praktijkcase van de DE Foundation door Stefanie Miltenburg, Directeur.
14.45 Presentatie praktijkcase van Aqua for All door Sjef Ernes, Directeur
15.05 Start workshops
16.15 Slotwoord door Jan Willem Gunning, Hoogleraar Ontwikkelingseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam