Vandaag, dinsdag 30 november, was het weer tijd voor de jaarlijkse Kristalprijsuitreiking 2021, dé toonaangevende prijs op het gebied van maatschappelijke verslaglegging! Philips sleepte de Kristalprijs in de wacht en is hiermee de organisatie met de meest transparante MVO-verslaglegging in Nederland. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5 procent lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021. Ten aanzien van het rapporteren over klimaatrisico’s scoort Philips bovengemiddeld goed. Philips loopt hiermee vooruit op veel organisaties. De andere finalisten waren ABN AMRO en Alliander.  De eervolle vermeldingen zijn uitgereikt aan Prosus als hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, aan Signify voor het meest innovatieve jaarverslag en aan Thales voor het beste internationale groepsverslag.

De 11e editie van de jaarlijkse Kristalprijsuitreiking vond dit keer plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort, waaraan deelnemers van de Transparantiebenchmark 2021 en andere geïnteresseerden online deelnamen. Het was een geslaagde online editie, met een boeiend thema en interessante sprekers, waaronder Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Diederik Samsom, Kabinetschef van de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmerman, Jaime de Bourbon de Parme, speciaal klimaatgezant ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Ab van der Touw, commissaris en toezichthouder sector energie, onderwijs en cultuur.

Genomineerden

Drie bedrijven streden om de winst van de Kristalprijs 2021: ABN AMRO, Alliander en Philips. Uiteindelijk is Philips er met de winst vandoor gegaan. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5 procent lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021. In 2018 mocht Philips de Kristalprijs (met PLUS op een gedeelde eerste plaats) ook al in ontvangst nemen op het jurythema ketentransparantie en verantwoordelijkheid. Quote CEO toevoegen. ABN-AMRO eindigde op de tweede plek met een score van 89,3 procent en Alliander werd derde op de ranglijst met een score van 88,9 procent.

Belangrijk podium

Lidewijde Ongering: “De Kristalprijs is een belangrijk podium voor bedrijven die helder bijhouden hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het laat zien hoe bedrijven bijdragen aan de brede welvaart in ons land. En dat is belangrijk. Want door bij economische groei ook oog te hebben voor mens, milieu én maatschappij maken we ons land samen een stukje beter.”

Eervolle vermeldingen

Naast de uitreiking van de Kristal aan de winnaar, zijn de eervolle vermeldingen toegekend aan Prosus als hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, aan Thales voor het meest innovatieve jaarverslag en aan Signify voor het beste internationale groepsverslag.

Klimaatfactoren en andere mondiale uitdagingen

Klimaat gerelateerde risico’s en de financiële gevolgen daarvan worden steeds concreter. Ook hebben organisaties te maken met andere mondiale uitdagingen zoals de Coronapandemie. In hoeverre deze factoren impact hebben op de bedrijfsvoering, zouden organisaties terug moeten laten komen in hun maatschappelijke verslaglegging. Het Jurythema voor de Kristalprijs van dit jaar is dan ook ‘Transparantie over de impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen.’ Bij het kiezen van de Kristalprijswinnaar kijkt de Kristaljury niet alleen naar Transparantiebenchmarkscore, maar ook naar de transparantie over het jurythema.

Transparantiebenchmark rapport

De Kristalprijs werd dit jaar gebaseerd op basis van de Transparantiebenchmark én het Jurythema. De Transparantiebenchmark wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee wordt bij de 500 grootste Nederlandse bedrijven in kaart gebracht hoe transparant zij in hun verslaglegging zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. De scores van alle deelnemende organisaties worden vastgelegd in de zogeheten Transparantieladder in het juryrapport van de Transparantiebenchmark 2021. Het rapport is hier te downloaden (pdf).

Zie hier een historisch overzicht van alle winnaars.