Philips-directeur Henk de Bruin ontving vandaag uit handen van campagneleider Geert Ritsema van Milieudefensie honderden brieven (1) van bezorgde Nederlanders die Philips oproepen de situatie op Bangka en Belitung te verbeteren. Geert Ritsema: “Voor bedrijven als Philips is tin een cruciale grondstof. Philips is er dus medeverantwoordelijk voor dat tinmijnen fatsoenlijk worden achtergelaten en dat kwetsbare natuurgebieden en koraalriffen worden ontzien.”

Directeur De Bruin van Philips verklaarde: “Ons voornemen is om constructief met alle bedrijven in onze toeleveringsketen samen te werken om verantwoorde praktijken in de Indonesische mijn- en smelterijbranche te stimuleren. Leveranciers die niet meedoen, lopen het risico uit onze toeleveringsketen te worden gefaseerd.”

Peperplantages en viskwekerijen
Het winnen van tinzand op Bangka en Belitung kan bijvoorbeeld worden verbeterd door na het afgraven van het tinzand de bodem te herstellen en voor nieuwe vegetatie te zorgen. Herstel van de bodem geeft landbouw en natuur een kans, zodat de mensen op Bangka na de tinwinning nog een toekomst hebben. Ooit stond Bangka bijvoorbeeld bekend als de pepertuin van Indonesië. Deze peperplantages zijn met de opkomst van de tinwinning vrijwel verdwenen, maar kunnen een alternatieve inkomstenbron zijn voor tinmijnbouwers. De kweek van vis in vijvers is een andere potentiele inkomensbron.

Milieudefensie werkt in de campagne voor duurzame tinwinning samen met haar zusterorganisaties Friends of the Earth Indonesië (Walhi) en Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (EWNI). Ook Fairphone steunt dit initiatief en wil duurzamer tin uit Indonesië gaan afnemen. Milieudefensie werkt met bovenstaande organisaties en de internationale koepel van electronicabedrijven EICC aan een systeem om de tinwinning in Indonesië te verduurzamen. Dit najaar moet duidelijk zijn hoe dit systeem gaat werken. Ondertussen blijft Milieudefensie grote merken zoals Apple, die geen openheid van zaken willen geven over het gebruik van Indonesisch tin, onder druk zetten.