“Het bedrijfsleven staat voor enorme uitdagingen,” zegt Gerard Kleisterlee, chief executive officer van Koninklijke Philips Electronics N.V. “Als afspraken kunnen worden gemaakt voor een ambitieus en effectief wereldwijd actieprogramma tegen klimaatverandering, zal dit voorwaarden scheppen voor een transformatie van onze wereldeconomie, en het signaal afgeven dat ondernemingen haast moeten maken met het investeren van miljarden dollars in producten, diensten, technologieën en infrastructuur met een geringe bijdrage aan de CO2-emissie, zoals bijvoorbeeld LED verlichtingstechnologie.”
Op dit moment woont circa 50% van de wereldbevolking in steden, en deze nemen 70% van het totale energieverbruik in de wereld voor hun rekening. Op basis van ramingen tot 2050 zou met energiebesparing in gebouwen de CO2-emissie verlaagd kunnen worden met een hoeveelheid die groter is dan de totale CO2-emissie in de transportsector. Recente studies laten tevens zien dat het energieverbruik in gebouwen met 29% kan worden verlaagd, zonder nettokosten . Bovendien worden de kosten om gebouwen energiezuinig te maken gewoonlijk drie maal te hoog ingeschat.
Philips stelt dat de huidige snelheid van renovatie van de bestaande infrastructuur veel te laag is. Voor kantoorverlichting is dit bijvoorbeeld maar zo’n 6 tot 7% per jaar en voor stadsverlichting is het niet meer dan 3%. Bij dit tempo zal het 30 jaar duren voordat de voordelen van de nieuwste technologieën kunnen worden benut milieuwinst, economisch voordeel en het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Philips’ partnership met de World Green Building Council streeft ernaar in de komende drie jaar 100 locale groepen op te richten, bestaande uit overheden, bedrijfsleven en de civiele maatschappij, met als doel de renovatie van bestaande infrastructuur in de komende 10 jaar te versnellen.
“Het bedrijfsleven kan technologieën en financiële oplossingen bieden, en het bewustzijn verbeteren. Er bestaan nu al efficiënte technologieën voor alle segmenten, maar het enige wat we ons niet kunnen veroorloven is hun toepassing vertragen. Om die reden moeten overheden economische stimuleringsmaatregelen en daaraan aangepaste beleidslijnen en voorschriften uitvaardigen. We vragen hen dus met klem tot actie over te gaan, ambitieuze wettelijke normen te stellen, de economie te stimuleren om te zorgen voor een groen herstel, en daarnaast het goede voorbeeld te geven door hun openbare gebouwen, scholen en straten nu energiezuinig te maken,” aldus Gerard Kleisterlee.