De bekendmaking van vandaag onderstreept het belang dat Philips in commercieel opzicht hecht aan duurzaamheid. Rudy Provoost, algemeen directeur van Philips Lighting en het voor duurzaamheid verantwoordelijke bestuurslid van Philips, lichtte de overeenkomst als volgt toe: “Als wereldwijde aanbieder van gezondheids- en welzijnsproducten zijn wij er vast van overtuigd dat de vraagstukken omtrent de gezondheid en welzijn van onze planeet belangrijke marktkansen bieden, die toegevoegde waarde vertegenwoordigen voor zowel ons bedrijf als de maatschappij, en die tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere wereld. Onze beide bedrijven delen de visie dat duurzame producten en diensten, met de juiste bedrijfsmodellen als basis, kunnen bijdragen aan een hogere levenskwaliteit voor iedereen en tevens kunnen zorgen voor een gezonde winst.”

Tendris ontwikkelt duurzame diensten en producten voor uiteenlopende sectoren. De verschillende dochterondernemingen van Tendris zijn onder meer actief in duurzame verlichtingsoplossingen met Lemnis, financiële dienstverlening met ‘groene’ creditcards (via Repay International) die CO2-neutrale aankopen mogelijk maken, op het gebied van CO2-neutraal reizen met Greenbookings en in de chemische industrie met Sparxxis, die een nieuwe nano-technologie heeft ontwikkeld waardoor licht in- en uitlating wordt vergroot. Er worden momenteel ook concepten en technologieën ontwikkeld op het gebied van medische technologie, zonne-energie, biobrandstof, pompen, en waterzuiveringssystemen. Tendris is medeoprichter van Oxxio, een toonaangevende leverancier van groene energie.

“Philips kan rekenen op een warm welkom bij Tendris. Deze strategische relatie vormt voor ons een uniek platform waarmee we in korte tijd internationale duurzame activiteiten kunnen opzetten waarvan alle betrokken partijen zullen profiteren. Volgens ons maakt de samenwerking met Philips duidelijk dat de ontwikkeling van duurzame en tegelijkertijd marktgerichte massaproducten winst oplevert voor consumenten, producenten en alle andere betrokkenen. Deze samenwerking brengt ons een stap dichter bij het doel van onze missie om de wereld voor iedereen beter te maken,” aldus Friedwart Barfod, directeur en medeoprichter van Tendris. “Er verandert niets aan de doelstellingen of missie van Tendris. We blijven actief in zowel technische als niet-technische sectoren. Alle activiteiten, inclusief eventuele nieuwe activiteiten die Tendris nog gaat ontwikkelen of verwerven, worden beoordeeld respectievelijk aangepast aan de hand van hun potentiële toegevoegde waarde voor het milieu of de maatschappij, en op basis daarvan wordt het bedrijf ontwikkeld,” voegt Barfod toe.