Koninklijke Philips N.V. en AMREF Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, hebben vandaag aangekondigd intensief te gaan samenwerken in een innovatief shared value partnershipmodel om samen de zorginfrastructuur en de zorgverlening op het Afrikaanse continent structureel te verbeteren. De langdurige strategische samenwerking heeft als doel AMREF te ondersteunen bij het bereiken van haar sociale doelstellingen en helpt Philips in zijn ambitie om het leven van mensen in Afrika te verbeteren en gelijkertijd te groeien op dit sterk in opkomst zijnde continent.

Namens minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was Simon Smits, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, aanwezig bij de ondertekening. “In deze vernieuwende samenwerking dragen AMREF en Philips tegelijk bij aan betere zorg voor mensen in Afrika én de handel tussen Nederland en Afrika. Een mooi voorbeeld van waar hulp en handel elkaar versterken.”

Onderwijs, training en grootschalige verbeterprojecten
Een sterke toename van het aantal mensen dat lijdt aan niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, ontoereikend uitgeruste medische faciliteiten en onvoldoende opgeleid personeel. Dat zijn de ernstige problemen waar Afrika mee te maken heeft en waardoor er een sterke noodzaak is voor een verbeterde zorginfrastructuur. Zo heeft een vrouw in Afrika ten zuiden van de Sahara 100 keer meer kans om te sterven aan een aandoening die gerelateerd is aan haar zwangerschap of bevalling dan een vrouw in de Westerse wereld. Om Afrikaanse overheden te ondersteunen en deze en andere problemen aan te pakken zullen AMREF en Philips optimaal gebruikmaken van elkaars kracht en expertise. Met de samenwerking wordt een ongekende kennis van de Afrikaanse context, de lokale autoriteiten en de gewoonten, gebruiken en behoeften in verschillende Afrikaanse landen samengebracht. AMREF is al meer dan 55 jaar actief in Afrika en met onder meer sterke onderwijsprogramma’s diep geworteld in rurale gebieden en ziekenhuizen. Philips is al meer dan 100 jaar actief in Afrika en bezit als toonaangevend bedrijf op het gebied van medische innovaties uitgebreide expertise over het zorgstelsel, ziekenhuizen, medische technologie, dienstverlening en de training van zorgpersoneel. De organisaties gaan hun netwerken verbinden en nieuwe speciaal op Afrika gerichte onderwijs- en trainingsprogramma’s voor zorgprofessionals ontwikkelen en naar de markt brengen. Daarnaast streven beide partijen naar het in nauwe samenwerking met lokale partijen ontwikkelen en implementeren van grootschalige projecten om de zorginfrastructuur te verbeteren en zorg beter toegankelijk te maken voor de bevolking. 

Krachten bundelen
“Door onze krachten te bundelen in een nieuw model van sociaal ondernemerschap zijn we als AMREF en Philips overtuigd dat we kunnen helpen bij het aanpakken van de problemen in de Afrikaanse gezondheidszorg. Zoals de hoge sterfte van moeder en kind en het gegeven dat er een bijzonder groot tekort is aan goed geschoold medisch personeel. Bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van medische apparatuur die speciaal is ontwikkeld voor groeimarkten zoals Afrika en waarmee we patiënten een betere behandeling kunnen geven”, aldus Jacqueline Lampe, directeur van AMREF Flying Doctors.

Lange termijn-aanpak
“Om innovatieve oplossingen te kunnen aanbieden die specifiek zijn gericht op de complexiteit van de gezondheidszorg in Afrika, zet Philips in op een lange termijn aanpak en op het nauw samenwerken met lokale en internationale partijen met een sterke betrokkenheid. Door samen te werken met AMREF, een internationaal zeer gerespecteerde Afrikaanse gezondheidsorganisatie, en de ondersteuning vanuit het ministerie, zijn we overtuigd dat we kunnen werken aan onze doelen: een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in Afrika, het uitbreiden van onze activiteiten om mensen klinisch en technisch te trainen en Philips als organisatie doen groeien op dit continent,” zei Peter van de Ven, Vice President & General Manager, Philips Healthcare Africa.

Philips heeft een lange traditie in het gezamenlijk met lokale ministeries van Gezondheid ontwikkelen en implementeren van grootschalige nationale vernieuwingsprojecten van de gezondheidzorg. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar apparatuur, maar ook naar training van het bedienend personeel en, zeer belangrijk, het onderhoud om de geleverde apparatuur langjarig optimaal functioneel te houden. Het bedrijf heeft ook samenwerkingsverbanden opgezet met een aantal universiteiten in Afrika om zo de klinische en technische kennis en kunde van studenten te versterken. AMREF zet in op e- en mLearning, het trainen met behulp van internet en mobiele technologie om grote afstanden te overbruggen. En met succes. Het aantal verpleegkundigen dat getraind is in Kenia nam hierdoor toe van 100 tot 7.000 per jaar. De studenten bereikten tevens hogere scores tijdens hun examens. AMREF verzorgt inmiddels een breed scala aan opleidingen voor verschillende beroepsgroepen, van beleidsmedewerkers op Afrikaanse ministeries tot de vele vrijwilligers (community health workers) die in de Afrikaanse gemeenschappen worden ingezet. Publiek private partnerschappen vormen een sleutelinstrument van de agenda van minister Ploumen, waarbij bedrijven, NGOs, kennisinstellingen en de overheid samen een partnerschap sluiten om tot resultaten in ontwikkelingslanden te komen.

Het strategische partnerschap tussen Philips en AMREF Flying Doctors is een belangrijke uitkomst van Philips’ ‘Fabric of Africa-initiatief – een gezamenlijke campagne om publiek-private partnerships te bevorderen en om toegang tot gezondheidszorg over het hele continent te verbeteren.