Sinds 1960 zet de ASN Bank zich in voor mensenrechten. Daarom investeert de bank niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. Philips was via DutchAero betrokken bij het programma voor de Joint Strike Fighter. Daarom was het bedrijf afgekeurd voor opname in het beleggingsuniversum van de bank. Het bedrijf is door de ASN Bank de afgelopen jaren herhaaldelijk verzocht haar belang in DutchAero af te stoten. “Juist door al die tijd niet in Philips te investeren, hebben we ze kunnen overtuigen. We zijn tevreden dat we het verschil hebben gemaakt,” aldus Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid en -onderzoek van de ASN Bank. “Philips geeft hiermee aan dat het thema wapens onderdeel is van hun duurzaamheidsbeleid.”

Duurzame beleggingscriteria
De ASN Bank ziet Philips als een bedrijf met veel aandacht voor duurzaamheid. Nu Philips de beslissing heeft genomen om niet meer in de wapenindustrie te investeren, wordt het bedrijf door de bank opnieuw getoetst aan de duurzame criteria van de ASN Bank. “Tegen wapenindustrie” is door de klanten van de ASN Bank tot een van haar vier duurzaamheidsthema’s gekozen.

Control Arms
De ASN Bank heeft op de aandeelhoudersvergadering van haar beleggingsfondsen ook haar steun uitgesproken aan de Control Arms-campagne. De bank heeft aandeelhouders, klanten en andere belangstellenden opgeroepen de online petitie te tekenen. Deze petitie is opgesteld door Amnesty International, IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Zij voeren de komende maanden intensief campagne voor een robuust internationaal wapenhandelverdrag, het Arms Trade Treaty (ATT). Dit wereldwijde verdrag kan voorkomen dat wapens gebruikt worden om mensenrechten te schenden. Veel VN-lidstaten onderstrepen de noodzaak om de internationale wapenhandel beter te reguleren.

Mensenrechten
De aandeelhoudersvergadering van de ASN Beleggingsfondsen heeft mensenrechten als centraal thema. In november 2011 verscheen de nieuwe ASN Bank Issuepaper Mensenrechten. Daarin staan scherpere criteria dan voorheen voor de beoordeling van de bedrijven, instellingen en landen waarin de ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen investeren. De issuepaper is gebaseerd op de Guiding principles on business & human rights die de VN Mensenrechtenraad in juni 2011 heeft aangenomen. Deze zijn opgesteld door de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie, als Speciaal Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN. Ruggie nam de issuepaper op 12 december 2012 persoonlijk in ontvangst.