Peter Blom, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, treedt in september aan als de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van MVO Nederland. Hij volgt daarmee Simon van Driel op, die sinds 2009 voorzitter van MVO Nederland was.

Peter Blom (1956) studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1980, het jaar waarin de bank werd opgericht, trad hij in dienst bij Triodos Bank. In 1989 werd hij benoemd tot directeur en in 1997 tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Triodos Bank wil het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert. Deze missie past heel goed bij de missie van MVO Nederland om bedrijven te stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met de komst van Peter Blom als voorzitter en de eerder aangekondigde benoeming van Maria van der Heijden als directeur-bestuurder van MVO Nederland heeft MVO Nederland dit jaar een nieuwe aansturing. Willem Lageweg, mede oprichter en directeur-bestuurder van MVO Nederland, draagt op 1 juli a.s. zijn functie aan Maria van der Heijden over.