Weber Shandwick kondigt vandaag de resultaten aan van een nieuw onderzoeksrapport, The Company behind the Brand II: In Goodness We Trust. Uit het onderzoek blijkt dat het reactievermogen van bedrijven in crisissituaties alsmaar belangrijker wordt en individuele voordelen belangrijker zijn dan argumenten over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Weber Shandwick en KRC Research ondervroegen meer dan 3.000 consumenten en managers in 21 markten over opinievorming en bedrijfsreputatie. 

De twee meest opmerkelijke resultaten uit het onderzoek:

  • Gezondheid en persoonlijk welzijn sturen bedrijfsreputatie aan

  • Crisiscommunicatie: niet langer “wat” maar “hoe”

Gezondheid en persoonlijk welzijn sturen bedrijfsreputatie aan

De persoonlijke en individuele voordelen van een product spelen een prominente rol bij het aankoopgedrag van consumenten en de corporate reputatievorming. Sterker nog, de persoonlijke voordelen (44,5%) zijn doorslaggevender dan de MVO-inspanningen van bedrijven (30%). Beide aspecten zijn van belang voor een sterke bedrijfsreputatie en ondernemingen dienen dan ook een duidelijk link te maken tussen het ‘goed doen’ en hoe gezond of goed hun producten en diensten zijn.

 Wat vinden consumenten belangrijk?

De onderzoeksresultaten tonen aan dat er bij de consument een ommezwaai aan de gang is. Succesvolle communicatiespecialisten en marketeers moeten in hun aanpak rekening houden met een tweeledige dynamiek. “Op productniveau zien we enerzijds een verschuiving van functionaliteit & kwaliteit, naar welzijn (gezondheid, veiligheid, geluk). Anderzijds is MVO op bedrijfsniveau nog steeds enorm relevant, als het maar duidelijk gelinkt is aan individueel welzijn. Communicatie, marketing en R&D moeten meer dan ooit geïntegreerd werken om ervoor te zorgen dat de boodschap van persoonlijk welzijn op beide niveaus – zowel brand & corporate – aanwezig is,” aldus Annick Boyen, CEO van Weber Shandwick Benelux.

Crisiscommunicatie: niet langer “wat” maar “hoe”

Consumenten houden het gedrag van bedrijven nauwlettend in de gaten. Wanneer ze een mening vormen over bedrijven houden ze niet enkel rekening met wat de klanten van het bedrijf zeggen (88%), maar ook met de manier waarop bedrijven in crisistijden reageren (85%). De manier waarop een bedrijf reageert in tijden van een crisis heeft dan ook een directe impact op de integriteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een bedrijf.

Andere onderwerpen die in de studie aan bod komen:

  • Bijna vier op tien consumenten (38%) geeft aan dat ze zich in het verleden al hebben laten leiden door de (corporate) reputatie van een bedrijf bij het kopen van producten en diensten.
  • Een goede bedrijfsreputatie is niet alleen belangrijk bij consumenten, het is ook cruciaal voor het aantrekken van nieuw talent. Voor negen op tien managers (95%) speelt bedrijfsreputatie een belangrijke rol bij de zoektocht naar een nieuwe baan.  

Bedrijfsreputatie heeft een rechtstreekse impact op aankoopgedrag. Bijna vier op tien consumenten (38%) heeft in het verleden al hun aankoopgedrag laten leiden door de reputatie van een moederbedrijf. “Op bedrijfsniveau is reactievermogen een cruciaal onderdeel van reputatiemanagement geworden,’’ volgens Annick Boyen, CEO van Weber Shandwick Benelux.

Klik hier om het volledige rapport te bekijken (pdf, engelstalig).