Traceerbaarheid
Door het invoeren van het type koffie en de houdbaarheidscode van hun pak koffie op de website www.ah.nl/perla is het voor klanten mogelijk om precies te achterhalen van welke koffieboeren hun pak koffie afkomstig is. Deze traceerbaarheid voor de klant is uniek in de branch, omdat koffie vaak via tussenhandelaren wordt gekocht en niet rechtstreeks bij de boer. Echter Albert Heijn kan haar koffie traceren tot de boer van wie de koffie afkomstig is. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit, maar ook zorg voor mens en milieu gewaarborgd.

Utz Kapeh
Stichting Utz Kapeh is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich tot doel heeft gesteld de wereldwijde koffieproductie naar een verantwoord niveau te brengen. Utz Kapeh helpt koffieboeren om verantwoord te produceren en daarmee krijgen zij een betere concurrentiepositie. Daarnaast helpt Utz Kapeh koffiemerken bij het aankopen van deze verantwoord geproduceerde koffie. Utz Kapeh werkt met een internationaal geaccepteerde productie- en gedragscode. Boeren die Utz Kapeh gecertificeerd zijn worden jaarlijks door onafhankelijke partijen gecontroleerd. Naast supermarktketen Albert Heijn sluiten wereldwijd steeds meer koffiemerken zich aan bij Utz Kapeh. Utz Kapeh is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen boeren, koffiemerken en de ontwikkelingsorganisaties Solidaridad, Stichting Doen en Hivos.

Nieuwe communicatiecampagne
Onder het motto ‘Het grote voordeel van Albert Heijn’ start de supermarktketen deze week haar nieuwe communicatiecampagne. In de campagne staat wekelijks een voordeel van boodschappen doen bij Albert Heijn centraal. Perla koffie is het eerste grote voordeel dat in de nieuwe communicatiecampagne van de supermarktketen wordt gecommuniceerd. Met de campagne onderstreept de supermarktketen de balans tussen haar sterke kanten en de gevraagde prijs.