Wereldwijd bedreigt een ‘giftige mix’ van fossiele brandstof maatschappijen, hun op korte termijn winst gefixeerde financiers en passieve overheden een duurzame toekomst van velen. Gezamenlijk dragen zij buitenproportioneel bij aan de opwarming van de aarde, waardoor tegen het jaar 2060 400 miljoen mensen met nog meer honger en droogte geconfronteerd worden, zo waarschuwt Oxfam Novib.

Het nieuwe Oxfam Novib-rapport Food, Fossil Fuels and Filthy Finance, laat zien hoe deze giftige mix in 2012 een enorm vermogen, van 674 miljard dollar, in de productie van fossiele brandstoffen heeft gepompt. Doorgaan in dit tempo betekent de komende 10 jaar nog eens 6 biljoen dollar extra voor energieproductie die niet duurzaam is. Investeringen in deze niet hernieuwbare brandstoffen worden verder gestimuleerd door belastingvoordelen en circa 1,9 biljoen dollar aan overheidssubsidies per jaar, terwijl de ecologische én economische risico’s steeds groter worden. Want de sector zit op een ‘carbon bubble’, juist omdat de aarde het opstoken van alle beschikbare fossiele brandstof voorraden niet kan verdragen staat er voor 300 miljard aan ‘waardeloze’ reserves in de boeken van deze bedrijven. Mede daarom geeft de nietsontziende fossiele brandstof lobby een half miljoen dollar per dag uit om hun belangen bij de Amerikaanse en Europese overheden veilig te stellen.

Dit is absurd, omdat fossiele brandstoffen 80 procent van de CO2 uitstoot verklaren en dus veruit de grootste veroorzakers van klimaatverandering zijn. Wanneer de consumptie van fossiele brandstoffen niet wordt teruggedrongen warmt de aarde tegen het einde van deze eeuw met 4 tot 6 graden Celsius op. Een opwarming van deze omvang zorgt ervoor dat 400 miljoen armen tegen 2060 te maken kunnen krijgen met ernstige honger en extreme droogte.

Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib: “Fossiele brandstof bedrijven en hun financiers houden uit winstbejag een giftige mix in stand. De transitie naar hernieuwbare energie productie wordt tegengewerkt, ten gunste van de happy few, terwijl het gelach betaald zal worden door de kwetsbaarste mensen in veelal de armste landen.”

“Investeerders, banken, energiebedrijven en overheden – om te beginnen uit de rijkste landen met de hoogste uitstoot – dienen investeringen in hernieuwbare en schone alternatieven fors op te voeren. Dit levert niet alleen goede, duurzame kansen voor investeerders op, maar pakt ook klimaatverandering aan zoals wetenschappers en mensen overal ter wereld eisen. De ASN-bank laat zien dat het wel kan, als eerste bank ter wereld zal ASN in 2030 volledig klimaatneutraal zijn, inclusief haar investeringen”, aldus Van der Lee.

Volgende week presenteren EU-regeringsleiders een nieuw pakket met maatregelen om in 2030 specifieke klimaat- en energiedoelen te halen. Een eerlijke en noodzakelijke bijdrage om klimaatverandering in te dammen vanuit de EU betekent volgens experts dat Europa haar uitstoot in 2030 met 55% verminderd moet hebben. Wat ligt er als voorstel op tafel? Een uitstoot reductie van 40%, precies de aanbeveling van één van de machtigste lobbies van het bedrijfsleven in de EU: Business Europe.

Van der Lee: “Oxfam Novib vindt dat Europese leiders niet moeten toegeven aan de druk van bedrijven en hun financiers, maar moeten doen wat nodig is: dat betekent voor 2030: een uitstoot reductie van 55%, energiebesparing van minimaal 40% en een aandeel hernieuwbare energie van minimaal 45%”.

Een uitgebreide toelichting hierop inclusief aanbevelingen is te vinden het rapport.