Het team achter het Governments Going Circular-project scande wereldwijd overheidsbeleid om bewezen voorbeelden en concepten voor een circulaire economie te vinden. Het initiatief wil internationale overheden inspireren en informeren, met als einddoel de implementatie van succesvol beleid voor circulaire economie en circulair denken in elk van hun landen. De globale scan die de basis heeft gelegd voor govsgocircular.com is de eerste in zijn soort en is uitgevoerd door De Groene Zaak in samenwerking met circulaire economie-experts van Accenture, Ernst & Young, IMSA en Royal HaskoningDHV.

Overheden met de ambitie om een circulaire economie te bevorderen, kunnen vanaf vandaag terecht op de nieuwe website: govsgocircular.com. Deze site fungeert als een soort Wikipedia op het gebied van ‘best circular practices’. Hij biedt talloze voorbeelden hoe overheden in Europa en in de rest van de wereld circulaire economie toepassen. De site heeft als doel om overheden te stimuleren sneller voordeel te halen uit meer circulariteit. Een krachtige circulaire economie resulteert niet alleen in minder afval, afname van importafhankelijkheid en het versterken van de innovatie-impuls. De verwachting is dat circulaire economie alleen al in Nederland duizenden nieuwe banen zal gaan opleveren.

30 circulaire best practices

Sinds de lancering van het project begin van de zomer 2014 zijn op de site meer dan 30 circulaire best practices te bestuderen, waaronder een initiatief voor bandenrecycling in Zuid-Afrika en de ontwikkeling van een sharing city in Seoul. Steden en landen worden steeds vaker geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en grondstoffenschaarste. De casestudies op de website laten zien welke belangrijke rol overheden daarbij kunnen spelen en hoe zij nieuwe kansen kunnen creëren voor het bedrijfsleven en de samenleving. Gelijktijdig met de lancering van de website is ook een publicatie uitgebracht, waarin een aantal conclusies wordt getrokken op basis van de casestudies.

Inspiratie en inzicht

Volgens Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak, komt de lancering van de website precies op het juiste moment. De Europese Commissie werkt nu aan een nieuw pakket maatregelen ter bevordering van de circulaire economie. “Europa onderkent de kansen die de circulaire economie biedt”, aldus Marga Hoek. “Individuele overheden weten echter vaak niet goed wat er mogelijk is en hoe ze de eerste stappen moeten zetten. Deze nieuwe website biedt hen inspiratie en inzicht in de stand van zaken elders in de wereld. We hopen dan ook dat govsgocircular.com het startpunt gaat vormen voor internationale uitwisseling en samenwerking tussen overheden.”

Steeds nieuwe casestudies

Het initiatief stimuleert ook de lokale en globale overheden om hun eigen best practice casestudies in te zenden. Om actueel te blijven, zal de website govsgoircular.com voortdurend worden bijgewerkt met nieuwe voorbeelden en verder worden uitgebreid naar gelang het circulair denken omarmd wordt door meer overheden.

Wikipedia van circulaire best practices

Bas Mentink, consultant circulaire economie bij Royal HaskoningDHV, was nauw bij het project betrokken: “Govsgocircular.com is bedoeld om de Wikipedia van circulaire best practices voor overheden te worden: een evoluerende momentopname van de circulaire economievoorbeelden, waar overheden en leiders inspiratie kunnen opdoen om hun eigen initiatieven uit te voeren. Een verbazingwekkende 98 procent van wat we maken en produceren eindigt nog steeds als afval in slechts zes maanden tijd. De circulaire economie en circulair denken kunnen helpen dit te veranderen. Maar er is meer, want de voorbeelden laten ook zien hoe een circulaire economie nieuwe kansen biedt voor het bedrijfsleven én de samenleving. Dit gaat over een krachtige combinatie van oplossingen en kansen”, vervolgt Mentink. “Onze omgeving evolueert. Zij is niet ‘in beton gegoten’, maar zal op veel verschillende manieren veranderen. Wat telt is onze passie om bij te dragen aan positieve ontwikkelingen in deze veranderende omgeving, in steden, vervoer en mobiliteit, water en industrie. En hoe overheden, bedrijven of burgers hun rol daarin zien.”

Officieel aangeboden

prinsGovsgocircular.com werd gelanceerd op donderdag 12 februari 2015 tijdens het lustrumjaarcongres van De Groene Zaak en werd samen met de parallel uitgebrachte publicatie officieel aangeboden aan Yasmin Cegerek (rapporteur Circulaire Economie aan de EU), prins Carlos de Bourbon de Parme (directeur INSID) en Chris Kuijpers (directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Bekijk de website

Download de publicatie (engels, pdf)