De helft van de Nederlanders wil dat de overheid aanstuurt op een economie op basis van hernieuwbare grondstoffen. Een kwart vindt dat het bedrijfsleven deze investeringen moet doen. Zo blijkt uit de vandaag verschenen resultaten van een enquête onder 1.500 Nederlanders over de biobased economy.

Fossiele grondstoffen voor energie, brandstof en materialen zijn in de ‘biobased economy’ (BBE) vervangen door grondstoffen uit plantaardig materiaal en afval. De BBE levert daarmee antwoorden op problemen als milieuvervuiling, klimaatverandering en grondstoffentekorten. Overheid en bedrijfsleven zetten meer en meer in op de transitie naar een BBE. Voor het eerst zijn nu ook burgers bevraagd over kennis van en meningen over de BBE.

Positief

Drie kwart van de ondervraagden staat positief tegenover duurzame ontwikkeling. Degenen die kritisch zijn noemen hiervoor het vaakst een reden die duidt op een sociaal dilemma: men denkt dat duurzame ontwikkeling alleen werkt als iedereen meedoet.

‘Biobased’ weinig bekend

Vergeleken met duurzame ontwikkeling, is ‘biobased economy’ als term veel minder bekend. 8% van de Nederlanders heeft de term weleens gehoord. Bioplastics zijn bekender dan biobrandstoffen en biomassa voor energieproductie: bijna de helft weet dat op basis van plantaardige grondstoffen plastic kan worden gemaakt. De geënquêteerden zien het meest in toepassing van biomassa voor materialen als bioplastics.

Voorwaarden

Het risico dat er te weinig grond overblijft om voedsel te verbouwen moet uitgesloten worden, ook moeten de bossen in stand blijven. Ruim de helft vindt dat de overgang niet ten koste mag gaan van onze welvaart.

Overheid

Overheidsingrijpen kan het sociale dilemma van Nederlanders om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling doorbreken. De helft van de Nederlanders vindt het de moeite waard dat de overheid aanstuurt op een biobased economy. Een kwart vindt dat deze investeringen aan het bedrijfsleven overgelaten moeten worden.

Hier vindt u het volledig rapport

Op initiatief van CSG Centre for Society and the Life Sciences en in samenwerking met het BE-Basic consortium, heeft Bureau Veldkamp ruim 1.500 volwassen Nederlanders bevraagd over de biobased economy.