Het voorlichten van bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van de OESO-richtlijnen is een belangrijke taak van de overheid, als onderdeel van de doordachte mix van beleidsmaatregelen. De overheid heeft daartoe een IMVO-steunpunt aangekondigd en de RVO bereid gevonden om de ontwikkeling en uitvoering op zich te nemen.  Dit steunpunt gaat in het najaar van 2022 van start en is een onestopshop waar (mkb-)bedrijven terechtkunnen met vragen over de regelgeving en de naleving daarvan. Het MVO-Platform heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd voor dit IMVO-steunpunt. Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

“De toegevoegde waarde van een IMVO-steunpunt hangt nauw samen met andere instrumenten die op dit moment nog in ontwikkeling zijn, waaronder IMVO-wetgeving en het beleid voor sectorale samenwerking. Het is belangrijk dat deze instrumenten complementair worden en dat uiteindelijk alle bedrijven de OESO-richtlijnen gaan naleven.

Het is de regering zelf die een leidende, normerende en kwaliteitsbewakende rol dient in te nemen met betrekking tot de verwachtingen richting bedrijven – ook als het gaat om voorlichting. Dan kan het steunpunt daarop leunen en voortborduren.

De belangrijkste aandachtspunten van het MVO-Platform op een rij:

  1. Het steunpunt draagt een heldere boodschap uit richting bedrijven
  2. Het steunpunt stimuleert stakeholderbetrokkenheid bij het due diligence-proces van bedrijven
  3. Het steunpunt acteert in goede samenhang met het NCP en de toekomstige toezichthouder