In de afgelopen 20 jaar is het voor veel grote bedrijven gebruikelijk geworden om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen, deels omdat ze daartoe verplicht zijn. Deze informatie wordt in toenemende mate gebruikt door ‘rating agencies’  in hun beoordeling van deze bedrijven. Ook nationale overheden rapporteren steeds vaker over economische, sociaal-maatschappelijke en milieuaspecten van het land. Landen en bedrijven lopen bij deze rapportages tegen dezelfde problemen aan en zouden, door een betere afstemming van gebruikte methodes en standaarden, van elkaar kunnen leren om de rapportages transparanter en effectiever te maken. Dit blijkt uit een onlangs uitgebrachte analyse  van het PBL: ‘Duurzaamheidsrapportages door overheden en bedrijven vergeleken’.

Harmonisatie op het niveau van landen

Hoewel er nog steeds veel verschillen bestaan tussen thema’s en indicatoren die landen in hun duurzaamheidsrapportages gebruiken worden deze steeds beter vergelijkbaar.. Deze harmonisatie is onder andere te danken aan de raamwerken die door de VN en statistici zijn afgesproken. Tegelijkertijd blijven er uitdagingen bestaan, zoals het gebruik van deze rapportages door beleidsmakers en het monitoren van duurzaamheidseffecten buiten de eigen landsgrenzen.

Bedrijven rapporteren meer…

Onder grote, beursgenoteerde bedrijven is rapporteren over de duurzaamheid van hun activiteiten tegenwoordig de norm. Hiervoor zijn ook standaarden ontstaan, zoals het Global Reporting Initiative en het Greenhouse Gas Protocol, en er ontstaan nieuwe systemen zoals SASB en Integrated Reporting. De kwaliteit van duurzaamheidsrapportages vraagt steeds vaker om aandacht; verificatie van duurzaamheidsrapportages is maar in een enkel land een vereiste.

… maar onduidelijk of dat ook tot verandering leidt

Hoewel grote bedrijven dus vaak verplicht zijn om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen, is het onduidelijk of dit beleidsinstrument ook leidt tot verandering binnen bedrijven. Het staat vast dat méér bedrijven rapporteren wanneer dat verplicht is, maar er is weinig duidelijkheid óf en hoe dat vervolgens leidt tot veranderingen in de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf.

Belangrijke rol voor rating agencies

Gespecialiseerde rating agencies gebruiken de duurzaamheidsrapportages van bedrijven om investeerders te adviseren. Zij brengen risico’s van bedrijfsactiviteiten in kaart vanuit een duurzaamheidsperspectief of geven aan in welke bedrijven niet moet worden geïnvesteerd als een investeerder een bepaald groen profiel wil behouden voor een portfolio.

Publieke en private duurzaamheidsrapportages kunnen elkaar versterken

Uit de vergelijking van het PBL blijkt dat, hoewel overheden en bedrijven aparte systemen hebben  ontwikkeld, zij een aantal  uitdagingen delen. Voorbeelden zijn het koppelen van milieu en economie, en het vinden van oplossingen om lastige thema’s als ecosystemen en biodiversiteit te monitoren. Het beter afstemmen van publieke en private systemen kan  helpen  deze uitdagingen op te lossen, maar ook om de bijdrage van bedrijven aan mondiale doelen – zoals de Sustainable Development Goals – zichtbaar te maken en  overheden in staat te stellen de duurzaamheidsprestaties van bedrijven beter te monitoren.