Inzicht in ‘duurzame klant’ blijft uitdaging
Men is positief over het verduurzamen van de eigen organisatie. Toch is het voor deze organisaties vaak nog lastig een volledig en consistent beeld op te bouwen van de duurzame vraag en behoeften van hun klanten, aldus Imre van Rooijen, Research Consultant van MarketResponse. Zo geven zeven op de tien ondervraagden aan dat hun organisatie bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of oplossingen op het gebied van duurzaamheid vaak zelf het beeld van de klantvraag en -behoeften invult. Ook is het volgens vier op de tien ondervraagden lastig potentiële klanten te bereiken voor duurzame producten, diensten of oplossingen. Daarnaast worden duurzame initiatieven voornamelijk via de eigen website gecommuniceerd; terwijl nog maar weinig organisaties hier ‘pushmiddelen’ voor inzetten.

De ondervraagden beschouwen klanten wel als belangrijke stakeholder bij het verduurzamen. Volgens Pieter van Os van Pure&Profit staan organisaties dan ook voor de uitdaging klanten te betrekken met passende oplossingen en gerichte communicatie.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in de maanden juni en juli 2009 uitgevoerd onder professionals die binnen hun organisatie betrokken zijn bij het thema duurzaamheid. In totaal hebben n=61 respondenten aan het onderzoek deelgenomen.