Prof. mr. Anna Gerbrandy spreekt haar oratie vanmiddag uit (maandag 4 april 2016). De oratie is getiteld “Toekomstbestendig Mededingingsrecht”.  Het Europese en nationale mededingingsrecht is gericht op marktwerking: een goede marktwerking zorgt voor economische welvaart. Kartelafspraken tussen ondernemingen die leiden tot een lagere consumentenwelvaart zijn verboden. Deze consumentenwelvaartsfocus wringt met afspraken tussen ondernemingen die zijn gericht op duurzaamheidsverbeteringen of de behartiging van andere publieke belangen. Ondernemingen worden aangespoord maatschappelijk verantwoord te ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de samenleving.

De rol van de overheid als hoeder van het publiek belang is verkleind. Een global civil society is juist in opkomst. Kernpunt van de rede van Anna is dat het mededingingsrecht zich tot deze ontwikkelingen dient te verhouden om haar relevantie, en daarmee haar legitimiteit, te behouden. Anna Gerbrandy zal daartoe in haar rede onderzoeken hoe in het Europese en nationale mededingingsrecht een weging tussen publieke belangen en het marktbelang vormgegeven kan worden.