Met de afvang en opslag van broeikasgassen (Carbon, Capture and Storage, CCS) kan worden voorkomen dat de CO2-uitstoot van een deel van de industrie in de atmosfeer terecht komt. Het baart Greenpeace echter zorgen dat CCS nu bijna de helft van de totale SDE-subsidie krijgt en structurele oplossingen in de industrie weggedrukt worden.

CCS is kan de industrie nooit klimaatneutraal maken. De afvang van CO2 is onvolledig en bij de winning en het transport van fossiele energiedragers komen grote hoeveelheden broeikasgassen vrij die nooit met CCS voorkomen kunnen worden. Met subsidies voor CCS ontstaat het risico van een fossiele lock-in en daardoor vertraging van de transitie naar structureel duurzame oplossingen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat CCS een beperkt deel van de SDE++ subsidie zal krijgen. Die afspraak inclusief het budget voor CCS lijkt in het gedrang te komen. Bovendien is het zaak enkel de echt emissie-arme technieken en energiestromen met CCS-subsidie te ondersteunen. Dat is helaas nu niet het geval.

Op 1 juli 2021 stuurde Greenpeace NL de Tweede Kamerleden met de portefeuille klimaat en energie deze notitie met enkele voorstellen voor een evenwichtige besteding van de SDE++ gelden.