2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan zullen er op de Biodiversiteitstop in Kunming (China) nieuwe afspraken komen die concrete doelen stellen: een ‘New Deal for Nature and People’. Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers kunnen hieraan bijdragen door een toezegging te doen voor de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit (‘Nature and People’).

Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit, door het stimuleren en compileren van toezeggingen.

Tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15), die zal plaatsvinden in oktober 2020, buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Nederland is één van de landen die het biodiversiteitsverdrag ondertekenden en zal dan ook aanwezig zijn op de biodiversiteitstop. In aanloop naar de top zal de actieagenda formeel worden gepresenteerd aan de Nederlandse overheid. Ook wordt de agenda internationaal gedeeld.

Wat is een toezegging (‘pledge’)?

Iedere toezegging op de Nederlandse actieagenda draagt bij aan de doelen van het Biodiversiteitverdrag (CBD): 1. biodiversiteit behouden; 2. duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit, en 3. opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen.

Een toezegging kan bijvoorbeeld zorgen voor het herstel van soorten, het behoud of herstel van natuur, het tegengaan van bedreigingen voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn of het inspireren van anderen om in actie te komen. Het kan een grootschalige actie zijn zoals het herstellen van gedegradeerde natuur of instellen van beschermde natuurgebieden, maar ook individuele acties als aanplant van insectvriendelijke planten en struiken.

Hoe kan ik bijdragen?

Je kan zelf of namens je organisatie één of meerdere toezeggingen doen door het formulier in te vullen. Laat ons weten hoe jij bijdraagt aan biodiversiteit en een ambitieuze Nederlandse inbreng voor de ‘New Deal for Nature and People’.