Op de website circulairondernemen.nl staat vanaf vandaag een kaart met de beste circulaire projecten en business cases.  Het zijn er nu zo’n dertig,  waaronder Modegigant G-Star, zuivelfabrikant FrieslandCampina en zeepmaker Ecover. En het worden er snel meer. De circulaire economie is in Nederland aan een flinke opmars bezig. Geen afval en schadelijke emissies meer maar wel nieuwe business modellen, hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en nieuwe werkgelegenheid.  Op circulairondernemen.nl komen vele circulaire casussen, evenementen en onderzoeken aan bod met als doel ondernemers te inspireren. 

Circulair ondernemen

De circulaire economie biedt een oplossing voor tal van uitdagingen waar de samenleving voor staat, vinden de partijen achter circulairondernemen.nl. Door op een geheel nieuwe wijze naar de wereld om ons heen te kijken ontstaan nieuwe oplossingen, business modellen en samenwerkingsverbanden. Michel Schuurman, projectmanager MVO Nederland: “Onze economie verandert van een lineair systeem waarin we produceren, gebruiken en weggooien, naar een circulair systeem waarbij we minder weggooien en grondstoffen hoogwaardig hergebruiken. Als initiatiefnemers trekken wij gezamenlijk op om met onze expertise en netwerken deze ontwikkeling in Nederland te stimuleren.”

Meer dan een podium

“De best practices dienen als voorbeeld, inspiratie en model voor  andere ondernemers”,  zegt adviseur politics Yorian Bordes van  De Groene Zaak, één van de samenwerkingspartners. Bedrijven kunnen makkelijk zelf hun casus indienen op het platform. Daarnaast loont het om deze op te geven op www.degroenezaak.com/icoonproject. Daarmee maken indieners namelijk kans om tot icoonproject te worden benoemd: het meest innovatieve project dat tot de verbeelding spreekt en laat zien of tastbaar maakt wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. “Uit alle inzendingen worden door een deskundige jury drie iconisch projecten uitgekozen”, licht  Bordes toe. “Vervolgens zetten we deze projecten in de schijnwerpers, onder andere tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU.”

Over de initiatiefnemers

Circulairondernemen.nl is het online platform voor circulaire oplossingen, netwerk en inspiratie. Hier komen ook de activiteiten van de organisaties achter het platform terecht, en kunnen anderen aansluiten. De coalitie bestaat uit MVO Nederland, De Groene Zaak, Het Groene Brein, ClickNL, Circle Economy en RVO.nl.  Samen werken zij aan de Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie (RACE).