Gentech.nl is voortgekomen uit een coalitie van kritische maatschappelijke organisaties (NGO’s) die Nederlandstalige informatie over gentechnologie op internet beschikbaar willen stellen. Naast algemene en technische informatie komen ook (maar niet alleen) kritische geluiden aan de orde.

De website richt zich vooral op de meest bediscussieerde vormen van gentechnologie: genetische manipulatie van landbouw- en voedselgewassen en genetische manipulatie van dieren. Dit is het voornaamste aandachtsgebied van de bij deze website betrokken organisaties.

Centraal staan de volgende vragen:
* Wat is genetische manipulatie?
* Wat is de maatschappelijke discussie over genetische manipulatie?
* Wat gebeurt er met genetische manipulatie betreffende voedsel, landbouwgewassen, milieu, gezondheid en dieren?
* Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu in ontwikkelingslanden?
* Wat is er aan wet en regelgeving, hoe zit dat met octrooi en wat is de rol van grote bedrijven?