Kennisknooppunt
Verduurzaming van de inkoop- en aanbestedingsprocessen is niet eenvoudig. Veel overheden en bedrijven zoeken momenteel naar concrete oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Op de online helpdesk kunnen overheden en bedrijven vragen stellen of knelpunten voorleggen die vervolgens door anderen kunnen worden beantwoord. De initiatiefnemers beogen hiermee een online kennisknooppunt op te bouwen waarmee best practices en antwoorden op lastige vraagstukken snel en eenvoudig toegankelijk zijn.

“Met de online helpdesk verwacht ik dat er een handig kennisknooppunt ontstaat waar vraag en aanbod bij elkaar komen als het gaat om problemen op het gebied van hoe je duurzaam inkopen vormgeeft en in de praktijk kunt toepassen”, aldus Jan Bart Jutte van DHV.

Patrick Tazelaar van Significant: “Veel overheden en bedrijven willen wel graag duurzaam inkopen en aanbesteden, maar blijven op dit moment hangen in abstracte voornemens. De online helpdesk zal zeker bijdragen aan het concretiseren van de duurzaamheiddoelen en vertaling ervan in de dagelijkse inkoop- en aanbestedingspraktijk. Zo wordt duurzaam inkopen echt business as usual.”