In opdracht van het kabinet heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar 86 sectoren van de Nederlandse economie. Doel van deze Sector Risico Analyse (SRA) was het verkrijgen van inzicht in de bedrijfssectoren die een verhoogd MVO-risicoprofiel hebben, per risicosector de belangrijkste risico’s te identificeren, en zichtbaar te maken in welke mate de sectoren al invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om deze risico’s weg te nemen.

Download het rapport (pdf)

Download de brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met reactie op het eindrapport MVO Sector Risico Analyse en het SER-advies “IMVO-convenanten”