Het onderzoeksprogramma gaat over de concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van het onderzoeksprogramma is om ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen hierin bij te staan. Daarnaast is het onderzoeksprogramma bedoeld om samenhang te brengen in de onderzoeksinspanningen op het gebied van MVO die op Nederlandse universiteiten worden geleverd. Om de aansluiting bij de praktijk te waarborgen zal het bedrijfsleven worden betrokken bij het onderzoeksprogramma.

Het programma is opgebouwd rond vijf thema’s:

* Onderzoek naar de aard en grenzen van ondernemingsverantwoordelijkheid.
* Onderzoek naar stakeholdermanagement met het oog op MVO.
* Onderzoek naar de interne organisatie van MVO.
* Onderzoek naar het in kaart brengen en meten van maatschappelijke prestaties.
* Onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van MVO.

Begin oktober 2002 hebben universitaire onderzoeksgroepen in een eerste ronde onderzoeksvoorstellen ingediend. Een onafhankelijke programmacommissie zal de ingediende voorstellen selecteren en prioriteren voor eind december. De goedgekeurde voorstellen worden uitgevoerd in de jaren 2003 en 2004.