Bedrijven moeten fors verduurzamen als ze consumenten nog aan zich willen binden. Dat blijkt uit een onderzoek van Stanton Chase, één van de grootste executive searchbedrijven in de wereld. CEO’s spelen een belangrijke rol in die verduurzaming. Vier op de tien bedrijven noemen eerlijkheid en integriteit de belangrijkste eigenschap voor de leiders van morgen. Moderne topmanagers zijn transparant en betrekken medewerkers en klanten bij belangrijke beslissingen.

ESG (Environmental, Social & Governance) of duurzaamheid heeft een steeds grotere invloed op het personeelsbeleid en leiderschap in bedrijven. Dat blijkt uit het laatste onderzoeksrapport dat Stanton Chase publiceerde. Consumenten willen zich steeds minder binden aan bedrijven waarvan ze niet weten hoe duurzaam en inclusief die zijn. Om consumenten tegemoet te komen, is 62% van de bedrijfsleiders transparant over hun productieproces en grondstoffen.

De duurzaamheidsscore van een bedrijf beïnvloedt vandaag ook zijn financiële waardering”, zegt Tom Goorman, oprichter van Stanton Chase België. “Bedrijven zoeken vandaag CEO’s die aandacht hebben voor een duurzaam beleid. Ietwat kort door de bocht kijken ze dus iets minder naar kwartaalcijfers, want investeringen in duurzaamheid wegen op korte termijn sowieso op de winstgevendheid van een bedrijf. Toch bewees eerder onderzoek dat investeren in duurzaamheid  op lange termijn wel loont. Wij krijgen almaar meer de vraag om te peilen naar de motivatie van kandidaten voor duurzaamheid, en te evalueren of ze de juiste leadershipskills hebben om zo’n beleid te sturen.

Europese bedrijven duurzamer

Meer dan de helft van de bedrijfsleiders (57%) zegt dat ze vandaag al een actief duurzaamheidsbeleid hebben, 27 procent maakt plannen daartoe. Amper 7% van de bedrijfsleiders is er nog niet mee bezig. Met 57% heeft de meerderheid van de bedrijven in Europa al projecten lopen om tegemoet te komen aan de ethische en milieubezorgdheden van consumenten. In Noord-Amerika is dat slechts een kwart. Nochtans zijn duurzaamheid en purpose erg belangrijk voor jonge millennials, die stilaan ook in directierollen terechtkomen.

Goorman: “Driekwart van de bevraagden van ons onderzoek is ervan overtuigd dat bewustzijn rond ethische en duurzame thema’s essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf. Een actief duurzaamheidsbeleid is dan ook essentieel om consumenten te overtuigen van je product of dienstverlening.

Eerlijkheid en integriteit

Het onderzoek van Stanton Chase peilde ook naar de belangrijkste eigenschappen van de volgende generatie topmanagers.  Voor de meeste respondenten moeten managers vooral over sterke operationele capaciteiten (44%) beschikken. De nieuwe generatie consumenten wil duidelijk ook leiders met een moderne leiderschapsstijl, die weerspiegelt wat zij zelf in een merk waarderen: eerlijkheid en integriteit (40%). Andere voorname eigenschappen zijn visionair en strategisch denken (39%) en een ondernemersmentaliteit (39%).

Opvallend is dat andere eigenschappen zoals change management (33 procent), people management (32 procent) en innovatievermogen (28 procent) minder hoog scoorden. “Die eigenschappen zijn vandaag evident voor een CEO-profiel en worden door de respondenten dus minder vaak worden genoemd als belangrijke eigenschappen van de leider van morgen”, besluit Goorman.