Onderzoek naar bereidheid circulair handelen bij Nederlandse consument

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Het Groene Brein doet AKB.nl onderzoek naar circulaire economie. Belangrijkste vraag in het onderzoek is in hoeverre Nederlandse consumenten bereid zijn om hun gedrag daadwerkelijk aan te passen.

De online enquête kan gezien worden als een inhoudelijk vervolg op eerder onderzoek van onder meer ABN Amro en het Planbureau voor de Leefomgeving. In deze onderzoeken ging het vooral om de vraag in hoeverre de Nederlandse consument bekend is met circulaire economie.

De enquête van de Rijksuniversiteit Groningen, Het Groene Brein en AKB.nl gaat weer een stapje verder: zijn consumenten bereid hun gedrag aan te passen aan de beginselen van de circulaire economie? En zo ja, hoe dan? Welke obstakels ervaren ze om in plaats van een auto te kopen een auto te delen? Waarom denken ze dat een refurbished telefoon wel of geen goed idee is? Gooien ze hun kapotte stofzuiger weg of laten ze hem liever repareren?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

De enquête kan hier worden ingevuld: https://nl.surveymonkey.com/r/OnderzoekCirculaireEconomie

Share Button

Geef een reactie