KPMG heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse middelgrote en kleine ondernemingen het kabinetsbeleid in het afgelopen jaar waarderen.  Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen tevreden over het beleid dat het kabinet het afgelopen jaar heeft gevoerd. De meeste ondernemingen geven het gevoerde beleid een voldoende of een ruime voldoende. De bedrijven hebben vooral waardering voor de wijze waarop het kabinet is omgegaan met het beheer van de overheidsfinanciën en het terugdringen van het begrotingstekort. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven sneller willen bewegen als het gaat om verduurzaming en vergroening van de economie dan de overheid op dit moment kan bijbenen. De bedrijven zijn wel te spreken over de investeringen die het kabinet heeft gedaan in de infrastructuur en de inspanningen die gedaan zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. Ook de aandacht die het kabinet geeft aan veiligheid en terrorisme krijgt van de bedrijven waardering.  

Nederlandse concurrentiepositie

Minder te spreken zijn de ondernemingen over de hervorming van de arbeidsmarkt, de vermindering van de administratieve lasten en de regelgeving. Dat geldt ook voor de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de financiële sector te hervormen. Ook als het gaat om de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen zijn de ondernemers duidelijk minder tevreden. Slechts 36% van de onderzochte bedrijven vindt dat het beleid van het kabinet heeft bijgedragen aan de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie. Niet meer dan 31% is bovendien van mening dat de maatregelen van het kabinet geleid hebben tot een verbetering van het innovatieve vermogen. De ondernemingen vinden dat Nederland zich met name onderscheid van andere landen door onze open markt, de kenniseconomie waarover wij beschikken en het typische Nederlandse ondernemerschap.

Groene groei meer stimuleren

Om de houdbaarheid van de economische groei op de lange termijn op peil te houden wil het kabinet dat bedrijven ‘groener’ gaan groeien, het milieu minder belasten en efficiënter omgaan met energie, water en grondstoffen. Uit het onderzoek van KPMG blijkt echter dat de Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven sneller willen bewegen als het gaat om verduurzaming en vergroening van de economie dan de overheid op dit moment kan bijbenen. “Zo vindt een meerderheid van de ondernemingen dat de overheid onvoldoende ondersteuning biedt bij uitrol van schonere technologieën en uitbreiding van onze duurzame energievoorziening”, constateert Bernd Hendriksen, partner bij KPMG Sustainability. Hendriksen: “Bovendien deelt de overheid onvoldoende fiscale prikkels uit om groen gedrag bij ondernemingen aan te moedigen. Een goot deel van de ondernemingen vindt ook dat het de overheid ontbreekt aan ambities en concrete doelstellingen om groene groei te stimuleren. Het kabinet laat zo kansen onbenut om door middel van groene groei de overheidsfinanciën verder te versterken en de economische verder te laten groeien. Om twee voorbeelden te noemen. Zodra we de werkelijke maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot gaan beprijzen, dan levert het schrappen van subsidies aan vormen van zowel duurzame als niet-duurzame energie de Nederlandse overheid veel geld op. Het vergroenen van de economie vergt forse investeringen in de infrastructuur, slimme energienetwerken en groene gebouwen. Zodra de Nederlandse overheid investeringen in groene infrastructuur gaat stimuleren, zorgt zij niet alleen voor een betere infrastructuur en meer economische groei. Op deze manier worden ook nieuwe investeringsmogelijkheden gecreëerd voor bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.”

Download het onderzoeksrapport (pdf)

groen_kpmg