Behalve het bedrijfleven hebben ook de NGO’s baat bij samenwerking met het bedrijfsleven. Hiermee wordt hun slagvaardigheid vergroot. Resultaat van de samenwerking is de economische stimulans in ontwikkelingslanden. Gezamelijke projecten van Nuon en Novib, de Vestia Groep en Cordaid en Cap Gemini en IICD werden door DHV onder de loep genomen. Ir. R.A. van Tilburg, manager van de adviesgroep Duurzaam Ondernemen van DHV concludeert: -Ondernemingen en ontwikkelingsorganisaties kunnen succesvol samenwerken, mits er bij de start uitgebreid wordt stilgestaan bij wederzijdse bedoelingen en belangen.”